Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - 2018
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2015
Arş.Gör., University of California, Berkeley, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013 - 2013
Arş.Gör., University of Georgia, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2014
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, , 23.11.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, 28.10.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 15.02.2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Teknolojik Proje Tasarımı, Lisans, 2016-2017
Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve Argümanlar, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çevre Bilimi, Lisans, 2016-2017
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamalari, Doktora, 2016-2017
Eğitim Araştırmalarını İngilizce Raporlaştırma, Doktora, 2016-2017
Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Demir, "Model tabanlı etkinliklerin beşinci sınıf öğrencilerin heyelan konusundaki informal muhakemelerine ve argümanlarının gelişimine etkisi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, S.Pehlivanlar, "Ortaokul öğrencilerinin meta modelleme bilgilerinin, modellemelerinin ve bilimsel açıklamalarının model tabanlı etkinliklerle incelenmesi.", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma, Boğaziçi Üniversitesi, Haziran, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi