Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Namdar B. , "Teaching global climate change to pre-service middle school teachers through inquiry activities", RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, vol.1, pp.1-23, 2018 (Link)
Namdar B. , Shen J., "Knowledge organization through multiple representations in a computer supported collaborative learning environment", INTERACTİVE LEARNİNG ENVİRONMENTS, vol.1, no.1, pp.1-16, 2017 (Link)
Donnelly D.F., Namdar B. , Vitale J.M., Lai K., Linn M.C., "Enhancing Student Explanations of Evolution: Comparing Elaborating and Competing Theory Prompts", JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, vol.53, pp.1341-1363, 2016 (Link)
Namdar B. , Shen J., "Intersection of argumentation and the use of multiple representations in the context of socioscientific issues", INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, vol.38, pp.1100-1132, 2016 (Link)
Namdar B., Shen J., "Modeling-Oriented Assessment in K-12 Science Education: A synthesis of research from 1980 to 2013 and new directions", INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, vol.37, pp.993-1023, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Namdar B. , Tuskan İ.B., "Fen bilgisi öğretmenlerinin argümantasyona yönelik görüşleri [Science teachers' views of scientific argumentation]", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.1-22, 2018 (Link)
Namdar B. , Küçük M. , "Preservice science teachers’ practices of critiquing and revising 5E lesson plans", Journal of Science Teacher Education, vol.1, pp.1-17, 2018 (Link)
Namdar B. , "A case study of preservice science teachers with different argumentation understandings: Their views and practices of using representations in argumentation", International Journal of Progressive Education, vol.13, pp.95-111, 2017 (Link)
Namdar B. , "Preservice science teachers’ collaborative knowledge building through argumentation on healthy eating in a computer supported collaborative learning environment", Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.16, pp.131-145, 2017 (Link)
Namdar B. , Oğuz Namdar A. , Ursavaş N. , "Fen bilgisi öğretmen adaylarının ders materyallerini değerlendirmede belirledikleri ve kullandıkları ölçütlerin incelenmesi [Investigation of the criteria preservice science teachers establish and use to evaluate curriculum materials]", Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.174-212, 2017 (Link)
Namdar B. , Salih E., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli argümantasyona yönelik görüşleri [Preservice science teachers' views of technology-supported argumentation]", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1384-1410, 2017 (Link)
Raven S. , Klein V. , Namdar B. , "Making critical friends. Using socioscientific issues to teach argumentation and evidence-based reasoning", The Science Teacher, vol.83, pp.23-28, 2016 (Link)
Namdar B. , Demir A. , "Örümcek mi Böcek mi? 5.Sınıf Öğrencileri İçin Argümantasyon Tabanlı Sınıflandırma Etkinliği [A spider or an insect? Argumentation-based classification activity for fifth graders]", Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, cilt.6, ss.1-9, 2016 (Link)
Namdar B., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli bilgi düzenleme sürecindeki gösterim türü tercihlerinin incelenmesi [An examination of preservice science teachers' representational modality preferences during computer-supported knowledge organization]", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.949-970, 2015 (Link)
Kete R., Horosan Y., Namdar B., "9. sınıf biyoloji ders kitaplarında hücre konusundaki kavramsal anlama güçlüklerinin tespiti [Investigation of the conceptual understanding difficulties in ninth grade biology books about cell unit]", İlköğretim Online, cilt.11, ss.95-106, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalin B., Namdar B. , "Bir hizmet öncesi eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli argümantasyon kullanılan sınıf imajlarına etkisinin incelenmesi", International Conference on Educational Sciences-Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-3
Namdar B. , Oğuz Namdar A. , "Middle school science teachers’ experiences in implementing scientific practices-based argumentation lessons", Narst 2018 Annual International Conference, Atlanta, GA, A.B.D., 10-13 Mart 2018, pp.1-1
Namdar B. , Pehlivanlar S., "Yedinci sınıf öğrencilerinin elektriksel direnci etkileyen faktörlere yönelik modelleme pratikleri", International Conference on Educational Sciences-Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-3
Namdar B. , Aydin B. , Raven S., "The effect of attitudes and media literacy on pre-serviceteachers’ informal reasoning about hydroelectric power", Narst 2018 Annual International Conference, Atlanta, GA, A.B.D., 10-13 Mart 2018, pp.1-1
Oğuz Namdar A. , Namdar B. , "Science Teachers Learning to Teach through Creative Drama: An Evaluation of a Project", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2017, (AC-ETeL), PRAG, CEK CUM., 11-14 Ağustos 2017, pp.17-17
Sarsar F., Namdar B. , "Science teachers' views about using technology in argumentation", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, CEK CUM., 11-14 Ağustos 2017, pp.18-18
Namdar B. , "Preservice science teachers' understanding of Turkish science education instructional program", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prag, CEK CUM., 11-14 Ağustos 2017, pp.17-17
Klein V., Mooney E., Raven S., Namdar B. , ""Mother nature does not allow for a comfortable death": Argumentation, Critical Friends, and Socioscientific Issues ", American Educational Research Association Conference, San Antonio, TX, A.B.D., 27 Nisan - 1 Mayıs 2017, pp.1-5
Namdar B. , Raven S., Klein V., "Preservice science teachers on animal encroachment: Critical friend pairs and socioscientific argumentation", Association for Science Teacher Education Conference, Des Moines, IA, A.B.D., 12-14 Ocak 2017, pp.1-4
Salih E., Güldemir S., Patan A., Namdar B. , "Investigating preservice teachers’ modeling protein synthesis in a technology enhanced modeling environment", International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Namdar B. , "The effect of technology-enhanced modeling unit on middle school science teachers' explanations of global climate change", International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Namdar B. , Tuskan İ.B., "Fen bilimleri öğretmen adaylarının canlı ve cansız kavramlarına yönelik görüşleri", Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Ceylan S. , Tuskan İ.B. , Muş F., Namdar B. , "Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulardaki informal muhakemeleri: Yerel ve küresel Sorunlar", Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Namdar B. , "Learners’ epistemic discourse about food future in an asynchronous online discussion environment", International Computer & Instructional Technologies Symposium, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.1-1
Namdar B. , "Turkish preservice science teachers’ strategies of evaluating inquiry-based lesson plans", International Congress on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1
Namdar B. , "Turkish middle school science teachers' perceptions of argumentation", International Congress on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1
Namdar B. , "Utilizing mixed methods to better understand knowledge organization for socioscientific argumentation", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Baltimore, MD, A.B.D., 13-17 Nisan 2016, pp.1-5 (Link)
Namdar B., Shen J., "Supporting argumentation practices with knowledge organization via student generated multiple external representations.", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Annual Conference, Chicago, IL, A.B.D., 11-14 Nisan 2015, pp.1-5
Namdar B., "Teaching preservice mathematics teachers about climate change through mathematics-rich inquiry activities", World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp.1-1
Shen J., Xie C., Namdar B., "A design framework on assessing modeling practices.", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Chicago, IL, A.B.D., 11-14 Nisan 2015, pp.1-5
Namdar B., Shen J., "Knowledge organization with multiple external representations: A mixed methods study", American Educational Research Association (AERA) , Chicago, IL, A.B.D., 16-20 Nisan 2015, pp.1-10
Raven S. , Klein V. , Namdar B., "Assessing argumentation of socioscientific issues in critical friend pair case studies", Assocation for Science Teacher Education Conference (ASTE) conference, Portland, OR, A.B.D., 7-10 Ocak 2015, pp.1-4 (Link)
Shen J., Jiang S., Namdar B., "Designing the innovative knowledge organization system (iKOS) for science learning.", American Educational Communication Technologies (AECT) Conference, Jacksonville, FL, A.B.D., 4-8 Ekim 2014, pp.1-5
Namdar B., Shen J., "Knowledge organization with multiple external representations for socioscientific argumentation: A case on nuclear energy", International Conference of the Learning Sciences (ICLS), Boulder, CO, A.B.D., 23-27 Haziran 2014, pp.254-261
Raven S. , Namdar B., Klein V. , "Critical friends as a tool for evidence evaluation and argumentation on socioscientific issues", American Educational Studies Association Conference (AESA), Toronto, ON, KANADA, 29 Ekim - 2 Kasım 2014, pp.1-1
Namdar B., Shen J., "Knowledge organization with multiple external representations in computer supported collaborative learning environment for arguing on socio-scientific issues", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Pittsburgh, PA, A.B.D., 30 Mart - 2 Nisan 2014, pp.1-5
Kim Y.A., Namdar B., Shen J., "Technology enhanced, modeling-oriented assessment (TMOA) in science education: A conceptual framework", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research., Pittsburgh, PA, A.B.D., 30 Mart - 2 Nisan 2014, pp.1-5
Namdar B., Shen J., "Modeling-oriented assessment in science education: A synthesis and a new framework", American Educational Research Association (AERA) , San Francisco, CA, A.B.D., 27 Nisan - 1 Mayıs 2013, pp.1-13
Namdar B., Shen J., "Knowledge organization with multiple external representations in an argumentation based computer supported collaborative learning environment. ", 10th International Conference on the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), Madison, WI, A.B.D., 15-19 Haziran 2013, vol.1, pp.344-351
Kim Y.A., Namdar B., Shen J., "Functions and benefits of technology in technology-enhanced modeling-oriented assessment. ", Southeastern Association for Science Teacher Education (SASTE) Conference, Statesboro, GA, A.B.D., 12-12 Ekim 2013, pp.1-1
Namdar B., Shen J., "Knowledge organization and collaborative argumentation: A new online platform and two illustrative cases", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Rio Grande, PORTO RIKO, 6-9 Nisan 2013, pp.1-5
Namdar B., Shen J., "Designing assessments of collaborative learning in science education. In M.C. Linn and K. Ryoo (Eds). Technology-Enhanced Assessment: Implications for Science Education Policy", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Rio Grande, PORTO RIKO, 6-9 Nisan 2013, pp.1-10
Shen J., Lei J., Namdar B., Chen Y., "Synthesizing modeling-based instruction in science education from 1980-2010", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Rio Grande, PORTO RIKO, 6-9 Nisan 2013, pp.1-5
Dubois S.L., Jurkiewicz M., Fazio X.E., Namdar B., Sung S., Luft J. , et al., "International early career secondary science teacher education Part II: Canada, Taiwan, Turkey, and South Africa.", Assocation for Science Teacher Education Conference (ASTE) conference, Charleston, SC, A.B.D., 9-12 Ocak 2013, pp.1-4
Namdar B., Shen J., " Creating a social network of knowledge through a computer supported collaborative learning environment", Southeastern Association for Science Teacher Education (SASTE) Conference, Statesboro, GA, A.B.D., 12-12 Ekim 2013, pp.1-1
Namdar B., Shen J., "Designing a technology-enhanced learning unit for knowledge organization to foster collaborative argumentation", Southeastern Association for Science Teacher Education (SASTE) Conference, Macon, GA, A.B.D., 13-13 Ekim 2013, pp.1-1
Shen J., Namdar B., Enriquez R., "Collaborative, technology-enhanced & modeling-based instruction environments in science education", nternational Conference of the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) , HongKong, HONGKONG, 6-8 Temmuz 2012, pp.1-1
Namdar B., Shen J., "Fukushima disaster: Online debate and its implication in socioscientific argumentation", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Indianapolis, IN, A.B.D., 25-28 Mart 2012, pp.1-5
Thomson N., Tippins D. , Bobe R., Scott A. , Bloch L., Namdar B., et al., "Are We Failing to Prepare 21st Century Teachers for Diversity Lost? : Climate's Influence on Evolution.", NARST: A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research Conference, Indianapolis, IN, A.B.D., 25-28 Mart 2012, pp.1-5
Kete R., Horosan Y., Namdar B., "Fizik, kimya, biyoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi", Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23 Eylül - 25 Ekim 2010, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Namdar B. , "Fen öğretiminde argümantasyon", Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar, Ergün M, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.81-110, 2017 (Link)
Namdar B. , "Fen öğretiminde model tabanlı öğretim", Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar, Ergün M, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.291-313, 2017 (Link)
Shen J., Lei J., Chang H., Namdar B., "Technology-enhanced, modeling-based instruction (TMBI) in science education", in: Handbook of research on educational communication and technology , J.M. Spector, M.D., Merrill, J. Elen, & M.J., Bishop, Eds., Springer, New York, pp.529-540, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi