Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kalkan S. , Altuğ G., "Bio indicator bacteria environmental variables of the coastal zones The example of the Güllük Bay Aegean Sea Turkey", MARINE POLLUTION BULLETIN, vol.95, pp.380-384, 2015 (Link)
Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , "The occurrence of pathogenic bacteria in some ships ballast water incoming from various marine regions to the Sea of Marmara Turkey", MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, pp.35-42, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Koşal Şahin S., Kalkan S. , "The Levels of Bio-Indicator Bacteria in the Fresh Water Resources of Eastern Anatolia Region of Turkey", Environmental Pollution and Protection, vol.2, pp.117-123, 2017 (Link)
Altuğ G., Gürün S., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , "Levels of bio indicator bacteria transported to the Black Sea by the Riva Stream Istanbul Turkey", International Journal of Marine Science and Ocean Technology, vol.3, pp.45-49, 2016 (Link)
Kalkan S. , "Deniz Canlıları Sergisi", Türkiyat Mecmuası, cilt.21, ss.452-455, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceylan Z., Kalkan S. , "Nanoencapsulation: A Key Technology for Food Safety of Aquatic Food Products", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, , pp.176-176
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Occurrence of Staphylococcus spp. in the Surface Sediment and Sea Water of the Güllük Bay, the Aegean Sea, Turkey", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, , pp.201-201
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Investigation of Members of the Family Micrococcaceae in the Water Column of Güllük Bay, Aegean Sea, Turkey", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, , , pp.200-200
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Distribution of Aeromonas Species in the Aegean Sea (Güllük Bay)-Turkey", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, , pp.224-224
Kalkan S. , Yilmaz M.T., Meral R., Ceylan Z., "Potential Usage of Marine-Based Bacteria for Seafood Preservation", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, , pp.196-196
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Determination of the Composition of Heterotrophic Aerobic Bacteria Transported via The Kurbağalıdere River into the Sea of Marmara, Turkey", 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity, SAMSUN, TÜRKIYE, , pp.164-164
Altuğ G., Çardak M., Gürün S., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , "Comparison of Geographical Distribution of Bacterial Species in Terms Of Ecosystem And Public Health in Turkish Seas", Internatıonal Congress of Health and Environment, ADANA, TÜRKIYE, , pp.137-137
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Deniz Ekosisteminde Bakteriyel Roller Türkiye Denizleri Bakterileri Örneği", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, Sinop, TÜRKIYE,
Altuğ G., Kalkan S. , "Occurrence and Distribution of Bacillus species in Turkih Marine Areas", 12 th International Congress on Microbial Interaction and Applicationsof Beneficial Microbes, Münih, ALMANYA,
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Gürün S., Kalkan S. , "Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.21-32
Altuğ G., Gürün S., Kalkan S. , Çiftçi Türetken P.S., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yeteneklerinin Araştırılması", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.52-66
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Gürün S., Kalkan S. , "The Occurrence and Distribution of Vibrio Species in the Various Marine Areas Turkey", 51st European Marine Biology Symposium, RODOS, YUNANISTAN, , pp.20-20
Kalkan S. , Altuğ G., "The occurrence of Sphingomonas paucimobilis and S thalpophilum in various marine regions of Turkey", 41th CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, , pp.269-269
Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağiroğlu M.S., et al., "Karadeniz’in Oksik Suboksik ve Anoksik Zonlarının Metagenomik Örneklerinin Mikrobiyal Çeşitliliği Sinop Türkiye", Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , ss.98-99
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , Vural B., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tarihi Yapılarda Biyolojik İyileştirme Amaçlı Kullanımının Araştırılması", Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , ss.85-86
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.41-51
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , Çardak M., Balkis N., et al., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bazı Bakterilerin Ekolojik Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.132-132
Altuğ G., Gürün S., Kalkan S. , Çiftçi Türetken P.S., "Marmara Denizi’nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları", II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.62-67
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , Topaloğlu B., "Diversity Of Surface Associated Bacteria And Antibacterial Activity Of The Marine Sponges Collected From Marine Areas Of Turkey", 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, HOLLANDA, , pp.198-198
Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağiroğlu M.Ş., et al., "Black Sea Microbiology And Results From Nautilus Sampling Then Microbial Diversity Of Metagenomic Samples Of Sediments At Oxic Anoxic And Suboxic Zones", A Symposium on the E/V Nautilus and STS Bodrum Expeditions to Turkey, Archaeological Oceanography in The Mediterranean and Black Sea, Muğla, TÜRKIYE, , pp.6-7
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , Hulyar O., "Güllük Körfezi’nde (Ege Denizi) Sediment ve Deniz Suyunda Heterotrofik Aerobik Bakteri ve Toplam Organik Karbon Düzeyi", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.273-274
Altuğ G., Topaloğlu B., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Marmara Denizi’nden Toplanan Süngerlerin Anti Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.429-430
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Güllük Körfezi’nde Sediment ve Deniz Suyundan İzole Edilen Bakterilerin Ağır Metal Dirençlilik Frekansları", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.53-53
Gürün S., Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , Hulyar O., "Marmara Denizi İstanbul ili Kıyısal Alanında Patajen Bakteri Varlığı Ve Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyleri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.59-59
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Topaloğlu B., Gürün S., Kalkan S. , "Gökçeada (Ege Denizi) ve Marmara Denizi Süngerlerinin Metanolik Ekstraktlarının Anti Bakteriyel Aktivitelerinin Karşılaştırılması", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.52-52
Kalkan S. , Gürün S., Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., "İstanbul’da Tüketime Sunulan Ambalajlı Suların Bakteriyolojik Açıdan Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.58-58
Kalkan S. , Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Hulyar O., "Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.283-284
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Güllük Körfezi’nde Bakteriyolojik Çeşitlilik", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.3-6
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Güllük Körfezi’nden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilik Frekansları", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.7-9
Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , Çardak M., Gürün S., Altuğ G., "Güllük Körfezi’nde Besin Tuzu ve Değişken Çevresel Parametreler", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.16-18
Kalkan S. , Altuğ G., "Güllük Körfezi Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkileri", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.19-21
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , Hulyar O., "Güllük Körfezi’nde Sediment ve Su Kolonunda Heterotrofik Bakteri Bolluğu ve Toplam Organik Karbon Düzeyi", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.22-24
Balkis N., Aksu A., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., et al., "Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.25-29
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Güllük Körfezi’nden İzole Edilen Bakterilerde Ağır Metal Dirençlilik Frekansı", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, TÜRKIYE, , ss.30-32
Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , Hulyar O., "Güllük Körfezi’nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.287-288
Kalkan S. , Canyurt M.A., "The Fishery Potential And Sustainable Aquaculture In Portugal", 3 rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, , pp.83-86
Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , "Güllük Körfezi’nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu ve Bolluğunun Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, TÜRKIYE, , ss.188-189
Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S. , "Marmara Denizi’ne Giriş Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, TÜRKIYE, , ss.133-134
Kalkan S. , Altuğ G., Çardak M., Gürün S., Çiftçi Türetken P.S., "Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, TÜRKIYE, , ss.135-136
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , Topaloğlu B., "Screening of Potential Anti Bacterial Activity of Marine Sponge Extracts from Gökçeada Island Aegean Sea Turkey", FIRST NATIONAL WORKSHOP ON MARINE BIOTECHNOLOGY AND GENOMICS, Muğla, TÜRKIYE, , ss.39-53
Kalkan S. , Canyurt M.A., "Portekiz’de Su Ürünleri Üretim Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Durumu", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2011, Samsun, TÜRKIYE, , ss.119-119
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S. , "Marmara Denizinin Mevcut Kirlilik Kaynakları Ve Yansımalar", Derdimiz Değerimiz Denizimiz Marmara, Ahmet Cihat Kahraman, Ed., T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, ss.63-74, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi