Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bakteriyoloji
Deniz Biyolojisi
Mikrobiyal Çeşitlilik
Çevre Kirliliği
Ekoloji
Su Ürünleri -> Diğer
Biyoçeşitlilik
Mikrobiyal Biyokimya
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Biyolojik Oşinografi
Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Kirliliği ve Kontrolü
Oşinografi
Bakteriyoloji
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Biyo-teknoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Multidisciplinary Sciences
Environmental Sciences
Microbiology
Biotechnology & Applied Microbiology
Ecology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi