Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyısal Alanında Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliğinin Araştırılması", BAP Doktora, 27137, Araştırmacı, 2019
"Occurrence and Distribution of Bacillus species in Turkish Marine Areas", BAP Diğer, 25500, Araştırmacı, 2017
"Marmara Denizi İstanbul İli Kıyılarında Bakteriyolojik Kirliliğin İzlenmesi", BAP Diğer, BYP-2016-22244, Araştırmacı, 2017
"Gökçeada Çevresi (Kuzey Ege Denizi) Sediment Örneklerinde Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Düzeylerinin Ve Çeşitliliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 50725, Araştırmacı, 2016
"Türkiye Denizlerinden (Deniz Suyu, Sediment, Biyota) İzole Edilen Bazı Bakterilerin Ekolojik, Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y690, , 2018
"Gökçeada (Ege Denizi) Deniz Süngerleri Ekstraktlarının Anti-bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112Y236, Araştırmacı, 2013
" Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 22927, Yönetici, 2015
"Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Patojen Bakteriler ve Bakteriyolojik Kirlilik ", BAP Arastırma Projesi, ACİP 24579, Araştırmacı, 2013
"Güllük Körfezi Ekosisteminin Bakteriyolojik Analizlerle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 110Y243, , 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi