Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, , Üye, 01.01.2019 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
I. International Agricultural Science Congress, Van, Mayıs 2018
2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity, Samsun, Kasım 2018
Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı, Trabzon, Kasım 2018
I. International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Nisan 2018
3rd International School in Marine Biology, Lefkosia, Kasım 2017
51st European Marine Biology Symposium, Rodos, Eylül 2016
41th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress, Kiel, Eylül 2016
Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Ekim 2016
18. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Eylül 2015
2. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Ulusal Deniz Araştırma Programı (UDAP) 2. Çalıştayı, İstanbul, Mart 2015
Güllük Körfezi Bakteriyolojisi TÜBİTAK Proje Çalıştayı, Muğla, Mayıs 2013
FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2013
40th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress, Marseille, Kasım 2013
Aggiornamenti di Microbiologia, Genoa, Ekim 2013
17. Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2013
1. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2012
FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir, Eskişehir, Kasım 2012
FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 7-9 Eylül 2011, Samsun, Samsun, Eylül 2011
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2013
Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi