Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Acuner S. , Albayrak A.S., "Vergilendirmeye Yönelik Hukuki Gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkisi", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.8, pp.119-144, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Albayrak A.S., Savaş F., "Türkiye'de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişliğinin Belirleyicileri ve 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.1-40, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Albayrak A.S., Savaş F., Baltacı M., "Belediye Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Rize Belediyesi Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.24, no.3, pp.1-44, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Albayrak A.S., Karamustafa O., Savaş F., Baki G.R., "Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.3, pp.1-22, 2015 (Link)
Albayrak A.S., "Otokorelasyon Durumunda En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Otoregresyon Teknikleri ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1-20, 2014 (Link)
Albayrak A.S., Pekkaya M., "ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , vol.42, pp.93-112, 2013 (Link)
Albayrak A.S., Öztürk N., Tüylüoğlu Ş., "Makroekonomik Değişkenler ile Sermaye Hareketlerinin İMKB-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.1-22, 2012 (Link)
Albayrak A.S., Yıldırım H., Gümüş M., Akalın T.C., "Yüzme Hakemlerinde Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.7, pp.163-186, 2011 (Link)
Albayrak A.S., Tüylüoğlu Ş., "Hayat Pahalılığı ve Türkiye’de İllerin Hayat Pahalılığı Sırlamasını Belirleyen En Önemli Faktörlerin Ridge Regresyon Analiziyle İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.63-91, 2010 (Link)
Albayrak A.S., "ARIMA Forecasting of Primary Energy Production and Consumption in Turkey: 1923–2006", Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, vol.1, pp.24-50, 2010 (Link)
Albayrak A.S., Erdil E., Uğurbaş S.H., "Evaluation of an Electronic Medical Record System: Zonguldak Karaelmas University Hospital Survey", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.37-65, 2010 (Link)
Albayrak A.S., Yılmaz Ş.K., "Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.31-52, 2009 (Link)
Albayrak A.S., Akbulut R., "Mevduat Bankalarında Performansın Mülkiyet Yapısına Göre Finansal Göstergelerle İncelemesi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, ss.27-40, 2009 (Link)
Albayrak A.S., "Classification of Domestic and Foreign Commercial Banks in Turkey Based on Financial Efficiency: A Comparison of Decision Tree, Logistic Regression and Discriminant Analysis Models", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.113-139, 2009 (Link)
Albayrak A.S., "Değişen Varyans Durumunda Enküçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi ve Bir Uygulama", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.111-134, 2008 (Link)
Albayrak A.S., "Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.425-445, 2008 (Link)
Albayrak A.S., "Predicting the Trend and Seasonal Factors of Total Suspended Particles (TSP) Levels in Trabzon: Seasonal and Weighted Least Squares Regression", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.73-88, 2008 (Link)
Albayrak A.S., Akbulut R., "Karlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.55-82, 2008 (Link)
Albayrak A.S., Akbulut R., "Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.425-445, 2008 (Link)
Albayrak A.S., Korkmaz T., Karataş A., "Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören KOBİ’lerin Sermaye Yapısının İncelenmesi: 1997–2004 Dönemi", İktisat İşletme ve Finans, vol.22, pp.79-96, 2007 (Link)
Albayrak A.S., Aksoy R., "Examining with Discriminant Analysis the Differences of Automobile Consumers at the Stage of Information Searching in Zonguldak Region", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.40-52, 2007 (Link)
Albayrak A.S., "Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.153-177, 2005 (Link)
Albayrak A.S., "Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.105-126, 2005 (Link)
Albayrak A.S., "Türkiye'de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerini Belirleyen Hipotetik Yapıların Faktör Analiziyle İncelenmesi", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.15, ss.51-72, 2004 (Link)
Albayrak A.S., Kalaycı Ş., Karataş A., "Türkiye’de Coğrafî Bölgelere Göre İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Temel Bileşenler Analiziyle İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.101-130, 2004 (Link)
Albayrak A.S., "Yöresel Gelişmişlik Farklılıklarının Saptanmasında Çok Değişkenli Bir Yaklaşım: Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.107-126, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Albayrak A.S., Akksoy R., "Differences at the Stage of Information Searching of Consumers: Multiple Discriminant Analysis for Automobile Consumers", Business Research Year Book, Global Business Perspectives, Chigago, A.B.D., 2 Ocak 2005 - 4 Ocak 2015, vol.12, no.2, pp.620-624
Albayrak A.S., "Mekân Endekslerinin Hesaplanmasında Çok Değişkenli Bir Yaklaşım: Türkiye’de Seçilmiş 19 İlin Tüketici Fiyat Endekslerine Göre Karşılaştırılması", 4. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2005, ss.180-181 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Albayrak A.S., Ed., "II. Rize Sempozyumu: Turizm", Kalkan Matbaacılık, ANKARA, 2017
Albayrak A.S., "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri", Asil Yayın Dağıtım, ANKARA, 2006 (Link) (Özet)
Albayrak A.S., "Kanonik Korelasyon Analizi", SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı Ş., Ed., Asil Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.237-257, 2005 (Link)
Albayrak A.S., "Lojistik Regresyon Analizi", SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri , Kalaycı Ş., Ed., Asil Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.273-299, 2005 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Albayrak A.S., "ISL5001 Araştırma Yöntemleri-I-II Ders Materyali", Ders Notu, ss.1-159, 2013
Albayrak A.S., "Otokorelasyon Durumunda En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Otoregresyon Yöntemleri ve Bir Uygulama", Diger, ss.1-20, 2013
Albayrak A.S., "ISL223 İstatistik-I Ders Materyali", Ders Notu, ss.1-124, 2013
Albayrak A.S., "ISL457 Sayısal Yöntem Uygulamaları Ders Materyali", Ders Notu, ss.1-117, 2013
Albayrak A.S., "ISL224 İstatistik-II Ders Materyali", Ders Notu, ss.1-74, 2013
Albayrak A.S., "Regresyon Analizinde Fonksiyonel Yapı ve Örnek Uygulamaları", Diger, ss.1-15, 2011
Albayrak A.S., "Parametrik ve Parametrik Olmayan İlişki Çözümleme Teknikleri ve SPSS Uygulamaları", Diger, ss.1-20, 2011
Albayrak A.S., "Sosyal Bilimlerde Yaygın Olarak Kullanılan Örnekleme Yöntemleri ve SPSS Uygulamaları", Diger, ss.1-25, 2011
Albayrak A.S., "Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotez Testleri ve Uygulamaları", Diger, ss.1-28, 2010
Albayrak A.S., "Sosyal Bilimlerde Yaygın Olarak Kullanılan Tanımsal İstatistik Ölçüleri ve Uygulamaları", Diger, ss.30-45, 2010
Albayrak A.S., "Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama", Diger, ss.60-75, 2008
Albayrak A.S., "Sosyal Bilimlerde Faktör Analizinin Kullanımı", Diger, ss.120-150, 2006
Albayrak A.S., "Bir İstatistik ve Ekonometrik Çalışma: Planlama ve Analiz", Diger, ss.180-215, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi