Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Rize Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Vatandaş Memnuniyeti Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014-1, Yönetici, 2014
"Türkiye'de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin En Önemli Belirleyicileri ve İllerin 2012 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması", BAP Arastırma Projesi, 2012.107.04.2, Yönetici, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi