Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
II. Rize Sempozyumu: Turizm, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 7
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 154
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 378
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Albayrak A, "Doktora Tezleri Kategorisinde 2005 Yılı İktisâdi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Ödülü, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Mayıs 2005
Albayrak A, "Üstün Hizmet Belgesi, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı, Mart 2002