Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011 - 2015
Doç.Dr., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011 - 2011
Yrd.Doç.Dr., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004 - 2011
Arş.Gör.Dr., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2004
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1999 - 2003
Arş.Gör., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1993 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Etik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, , 26.04.2017 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, 26.04.2017 - Devam Ediyor
ÖSYM Ardeşen İlçe Sınav Koordinatörü, Yükseköğretim Kurumu , , 25.07.2016 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen Meslek Yüksekokulu, , 05.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RTEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 01.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen Meslek Yüksekokulu, , 17.02.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 15.02.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 15.02.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 15.02.2016 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen Turizm Fakültesi , , 08.02.2016 - Devam Ediyor
Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 01.02.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 11.09.2015 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 03.02.2014 - 03.02.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 21.06.2013 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 15.11.2011 - 12.11.2014
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.09.2011 - 15.09.2014
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.09.2011 - 01.09.2014
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 11.07.2011 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 03.07.2011 - 03.02.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 02.01.2006 - 21.06.2011
Enstitü Müdür Yardımcısı, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 01.01.2005 - 21.06.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 14.05.2004 - 21.06.2011
VERDİĞİ DERSLER
İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri-I, Doktora, 2016-2017
Araştırma Yöntemleri-II, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri-I, Yüksek Lisans, 2015-2016
İstatistik-II, Lisans, 2015-2016
İstatistik-I, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Uygulamalı İstatistik Analiz, Yüksek Lisans, 2011-2012
Seminer, Yüksek Lisans, 2011-2012
Seminer, Doktora, 2011-2012
İstatistik-II, Lisans, 2011-2012
Sayısal Yöntem Uygulamaları, Lisans, 2010-2011
Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Lisans, 2010-2011
İstatistik-I, Lisans, 2010-2011
İstatistik-I, Lisans, 2010-2011
Diploma Çalışması, Lisans, 2010-2011
Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans, 2010-2011
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Analiz, Doktora, 2010-2011
Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Yöntemleri, Doktora, 2010-2011
Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora, 2010-2011
Doktora Tez Çalışması, Doktora, 2010-2011
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Uygulamalı Regresyon Analizi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2010-2011
İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri-I, Doktora, 2010-2011
İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri-II, Doktora, 2010-2011
İstatistik Analiz, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Pekkaya, "ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2011.
Doktora, E.Çevik, "Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Yaşanan Finansal Krizlerin Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde İncelenmesi", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, H.Polat, "Lojistik Regresyon Analizi: Sağlık Verileri Üzerine Bir Uygulama", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, G.Demir, "Yardımsever Liderlik ve Çalışan Ses Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi Yönelimli Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, H.Deniz, "Değer Hisselerinden Büyüme Hisselerine Geçişte Rol Oynayan Önemli Finansal Göstergelerin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle Belirlenmesi: İMKB’de Bir Uygulama", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, T.Yücesan, "Marka Bağlılığının Satın Alma Davranışı ve Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, F.Topaloğlu, "Sağlık Kurumları İşletmelerinde Hasta Memnuniyeti ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Uygulama", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, A.Yeni Kaylan, "Sağlık İşletmelerinde Çalışan Memnuniyeti: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Akinci, "Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Kalitenin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Teorik Bir İnceleme", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Mart, 2010.
Yüksek Lisans, Ş.Koltan Yilmaz, "Veri Madenciliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Örneği", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kasım, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Profesör Jürisi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Ocak, 2018
Atama, Süre Uzatımı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Mayıs, 2017
Atama, Eser İnceleme Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Aralık, 2017
Atama, Eser İnceleme Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Aralık, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Jürisi, RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanlığı, Aralık, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Jürisi, RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanlığı, Aralık, 2017
Atama, Süre Uzatımı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mart, 2017
Atama, Yeniden Atama , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisiı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisiı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Giriş Sınavı Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Ocak, 2017
Atama, Giriş Sınavı Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Şubat, 2017
Atama, Eser İnceleme Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Mayıs, 2017
A. Personel, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Sınavı Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Doçent Jürisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Eylül, 2017
Atama, Eser İnceleme Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Haziran, 2016
Atama, Deneme ersi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat, 2016
Atama, Profesör Jürisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ocak, 2016
Atama, Deneme Dersi Jüriliği, Rece Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Ocak, 2016
Atama, Deneme Dersi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Şubat, 2016
Atama, Profesörlük Jürisi, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü , Nisan, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2016
Atama, Yeniden Atanma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat, 2016
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Temmuz, 2016
Atama, Süre Uzatımı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aralık, 2016
Atama, Öğretim Görevlisi Alım Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu, Aralık, 2016
Atama, Profesörlüğe Atama Jürisi, Karateniz Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2016
Atama, Eser İnceleme Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi, Haziran, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, Ekim 2015 Dönemi, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Asil Jüri Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2015
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2015
Atama, Dr. Süleyman ÇAKIR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Dr. Burcu KARTAL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik Sınavı Asıl Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2015
Atama, Dr. Salih TÜREDİ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ağustos, 2015
Atama, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAVCI, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ağustos, 2015
Atama, Dr. Musa GÜN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ağustos, 2015
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan, 2015
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat, 2015
Atama, Eser İnceleme ve Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Aralık, 2015
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kasım, 2015
İ. Personel, Giriş Sınavı Jürisi Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kasım, 2015
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ağustos, 2015
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Asil Jüri Üyesi Görevldirmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2015
Atama, Yabancı Dil Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aralık, 2015
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Yrd. Doç. Dr. Aykut KARAKAYA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eylül, 2014
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mart, 2014
Atama, Yrd. Doç. Dr. Erol USTAAHMETOĞLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2014
A. Personel, Akademik personel Alım Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2014
Atama, Dr. Bahar AYDIN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan, 2014
Atama, Dr. Aykut KARAKAYA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eylül, 2014
Atama, Dr. Güler DİNÇEL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Temmuz, 2014
Atama, Dr. Gülçin BİLGİN TURNA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mart, 2014
Atama, Yrd. Doç. Dr. Güler DİNÇEL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Temmuz, 2014
Atama, Dr. Gülçin BİLGİN TURNA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mart, 2014
Atama, Dr. Bahar AYDIN, Artvin Çoruh Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat, 2014
Atama, Bilim Jüri Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2014
Tez Savunma, Mahmut KOÇAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2014
Tez Savunma, Merve TOPTAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2014
A. Personel, Akademik Personel Alım Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2014
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eylül, 2014
Atama, Deneme Dersi Jüri Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Temmuz, 2014
Atama, Dr. Özgür İCAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2014
A. Personel, Sınav Jürisi Görevlendirmesi , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2013
A. Personel, Jüri Asil Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak, 2013
Atama, Yrd. Doç. Dr. Elif BULUT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Haziran, 2013
Atama, Yrd. Doç. Kadrosuna İlk Atama Ese İncelmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Haziran, 2012
A. Personel, Sınav Jürisi Görevlendirmesi , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ağustos, 2012
Tez Savunma, YL Tez Savunma Sınavı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2011
Tez Savunma, YL Tez Savunma Sınavı , Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2009
Tez Savunma, YL Tez Savunma Sınavı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi