Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçelik N. , "(Özet Makale)Tobacco use of the healthy aging individuals", TOBACCO INDUCED DISEASES, vol.16, no.3, pp.100-100, 2018
Ozyurt S., Gumus A., Yilmaz Kara B., Karadogan D., Özçelik N. , Memoglu M., et al., "CHANGING CLINICAL CHARACTERISTICS OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM IN THE ELDERLY", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TÜRK GERIATRI DERGISI, vol.21, pp.166-172, 2018
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Ozyurek B.A., Gunbatar H., Senturk A., et al., "Assessment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.26, pp.50-56, 2017
Cosar A., Ozsu S., Özçelik N. , "(Özet Makale) Prognostic role of serum bilirubin levels in pulmonary hypertension", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.48, pp.---, 2016
Özçelik N. , Abul Y., Bulbul Y., Eyuboglu I., Ozsu S., Oztuna F., et al., "(Özet Makale) Interobserver Variability Of Sonographic Features Of Mediastinal Lymph Nodes By EBUS: Need For Qualitative Or Quantitative Measurements?", AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE, vol.193, pp.---, 2016
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Ozyurek B.A., Günbatar H., Şentürk A., et al., "(Özet Makale) Sleep Disturbances in Patients with Lung Cancer in Turkey", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.48, pp.---, 2016
Özçelik N. , "(Özet Makale) Building Conceptual Schema For Monitoring And Response System On Occupational And Environmental Lung Disease", AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE, vol.193, pp.---, 2016
Ozlu T., Bulbul Y., Arinc S., Ozyurek B.A., Günbatar H., Şentürk A., et al., "(Özet Makale) General characteristics and therapeutic options in lung cancer in Turkey", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.46, pp.---, 2015
Ozsu S., Özçelik N. , Oztuna F., Ozlu T., "Prognostic value of red cell distribution width in patients with sarcoidosis", CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.9, pp.34-38, 2015
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Ozyurek B.A., Günbatar H., Şentürk A., et al., "(Özet Makale) Assesment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey (ASPECT Study)", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.46, pp.---, 2015
Ozsu S., Özçelik N. , Ozturk M.H., Ozlu T., "(Özet Makale) Vena cava filter in patients with pulmoner embolism: Long-term results", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.42, pp.---, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçelik N. , Aksel N., Bulbul Y., Erdogan Y., Guldaval F., Gul S.K., et al., "Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA)", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.67, pp.197-204, 2019 (Group Author(s): REDIGMA Study Grp )
Özçelik N. , Özyurt S. , Yilmaz Kara B. , Şahin Ü. , "A rare disease; congenital pulmonary airway malformation in an adult", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.67, pp.71-76, 2019 (Link)
Ozyurt S., Kara B.Y., Özçelik N. , Sahin U., "Factors Affecting Influenza Vaccination Rates among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Rize, Turkey", TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.19, pp.122-126, 2018
Özçelik N. , Oztuna F., "The Story of an Uncommon Aspiration, 'Where Is the Voice Prosthesis?", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.19, no.2, pp.65-68, 2018
Özçelik N. , Kara B.Y., Ozyurt S., Özdemir O., Sahin U., "A rare case of interrupted inferior vena cava with azygos continuation", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.9, no.7, pp.---, 2018
Bülbül Y., Özlü T., Arınç S., Akıncı Ö.B., Günbatar H., Şentürk A., et al.,"Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey.", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.66, pp.297-303, 2018
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Akinci Ozyurek B., Gunbatar H., Senturk A., et al., "Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.66, pp.297-303, 2018
Erbay M., Ozsu S., Ayaydin Murtezaoglu E.S., Turkyilmaz A., Özçelik N. , Bulbul Y., et al., "Causes of mediastinal/hilar granulomatous lymphadenitis", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.66, pp.212-216, 2018
Erbay M., Bulbul Y., Oztuna F., Kilic M., Özçelik N. , Ersoz S., "Bilateral total lung lavage in a patient with pulmonary alveolar proteinosis", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.65, pp.249-254, 2017
Özçelik N. , Bulbul Y., Ozsu S., Çobanoğlu Ü., "A Case Of Sarcoidosis With Psoriasis Like Skin Involvement", Respiratory Case Reports, vol.4, no.3, pp.171-174, 2015
Özçelik N. , Ozsu S., "A newly-defined entity: combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome", TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.63, pp.48-52, 2015
Ozsu S., Özçelik N. , Bulbul Y., "Familial Mediterranean Fever is a rare cause of recurrent pleural effusion: A Case Report", Respiratory Case Reports, vol.2, no.3, pp.143-146, 2013
Özçelik N. , Ozsu S., Abul Y., Ozlu T., "Pankreas Metastazına Bağlı Sarılık Şikâyetiyle Başvuran Bir Olguda Küçük Hücreli Akciğer Kanseri", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.14, no.1, pp.22-25, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aksoy İ., Özçelik N. , Bektaş Aksoy H., "VARENICLIN INDUCED SUICIDE ATTEMP ", XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA , ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.67-67 (Link)
Yilmaz Kara B. , Kotan A. , Şenol M. , Özyurt S. , Özçelik N. , Karadoğan D. , et al.,"Pulmonary Actinomycosis in a Diabetic Patient", Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2019, pp.403-404 (Link)
Özçelik N. , "Asırlık İnsanlar (Rize’de Yaşayan Sentinarian Hastaların Özellikleri)", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Mart 2019, ss.50-50
Kotan A., Ozyurt S., Yilmaz Kara B., Karadoğan D., Özçelik N. , Sahin U., "Akciğerin Primer Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Mart 2019, ss.163-163
Ozyurt S., Kotan A., Yilmaz Kara B., Karadoğan D., Özçelik N. , Sahin U., "Akciğer Kanserli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Mart 2019, ss.161-161
Özçelik N. , Ünlü A., Aktepe E., "ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ TARAMASI", XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA , ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Nisan 2019, pp.346-346
Özçelik N. , "Legal Components of Occupational Diseases", I. International Justice Congress, RİZE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.---
Kotan A., Ozyurt S., Yilmaz Kara B., Karadoğan D., Özçelik N. , Altunsoy S., et al., "Anamnezin Önemi: Pulmoner Leptospiroz Olgusu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Mart 2019, ss.8-8
Özçelik N. , Ozyurt S., Yilmaz Kara B., Gumus A., Sahin U., "Legal Right to Know the Disease of the Cancer Patient", I. International Justice Congress (IJC-2019), RİZE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.---
Özçelik N. , Uyar T., Ozyurt S., "Tobacco use of the healthy aging individuals", 7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Ekim 2018, pp.---
Özçelik N. , Ozlu T., Aksel N., Bulbul Y., Erdogan Y., Güdaval F., et al., "Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA)", ERS Annual International Congress, Paris, FRANSA, 15-19 Eylül 2018, pp.---
Ozyurt S., Özçelik N. , "Enflamatuar Belirteç Olarak Nötrofil Lenfosit Oranı ve Hematolojik Parametrelerin Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi", UYKUDER 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-29 Nisan 2018, ss.---
Özçelik N. , Yilmaz Kara B., Ozyurt S., Özdemir O., Sahin U., "Nadir Bir Olgu: Azigos Veni ile Devam Eden Kesintili Vena Cava İnferior Anomalisi", ASYOD-Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mart 2018, ss.---
Ozyurt S., Özçelik N. , "Cryptogenic Organizing Pneumonia: Our Clinical Experience with 9 Patients", Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2018, ss.---
Ozyurt S., Özçelik N. , Yilmaz Kara B., "Rastlantısal Olarak Saptanan Nazofarinks Sarkoidoz Olgusu", Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2018, ss.---
Özçelik N. , "Tobacco use of the healthy aging individuals", 14th Annual Conference of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (TID), İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.---
Erçen Diken Ö., Ekici A., Bektaş H., Yıldız H., Tabaru A., Ogan N., et al., "Pulmonary physician consultancy in emergency services in Turkey (PUPCEST) – a prospective multicenter study", ERS Annual International Congress, Paris, FRANSA, 15-19 Eylül 2018, pp.---
Ozsu S., Erbay M., Mürtezaoğlu S. , Özçelik N. , "Mediastinal Granulomatöz Lenfadenir Nedenleri", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mart 2017, ss.---
Özçelik N. , Erbay M., Ozsu S., Ozlu T., "İdiopatik Santral Alveolar Hipoventilasyon: Olgu sunumu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mart 2017, ss.---
Özçelik N. , Yilmaz Kara B., Ozyurt S., Sahin U., "Granülomatöz Gastrit Nedeni ile Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu İstenen Olgu", Akciğer Hastalıkları ve Yoğun Bakım Günleri Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-9 Aralık 2017, ss.---
Özçelik N. , Erbay M., Bulbul Y., Ozlu T., Türkyılmaz A. , "Akciğerin Primer Taşlı Yüzük Hücreli Adenokarsinom Olgusu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Ozyurek B.A., Gunbatar H., Senturk A., et al., "Sleep Disturbances in Patients with Lung Cancer in Turkey", ERS Annual International Congress, Londra, INGILTERE, 3-7 Eylül 2016, pp.---
Özçelik N. , Bulbul Y., Erbay M., Ozsu S., Ozlu T., "Uyku Hastalarımızın Tanısal Dağılımı", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Özçelik N. , Ozlu T., "Akciğerde Kitle Görüntüsü Veren Şilotoraks Olgusu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Özçelik N. , Bulbul Y., Oztuna F., Ozlu T., "Hızlı İlerleyen ve İleum Metastazı Yapan Bir Adenokanser Olgusu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Özçelik A.E., Özçelik N. , "Building Conceptual Schema For Monitoring And Response System On Occupational And Environmental Lung Disease", American Thoracic Society, San Francisco, A.B.D., 13-18 Mayıs 2016, pp.---
Cosar A.M., Ozsu S., Özçelik N. , "Prognostic role of serum bilirubin levels in pulmonary hypertension", ERS Annual International Congress, Londra, INGILTERE, 3-7 Eylül 2016, pp.---
Özçelik N. , Oztuna F., Ozsu S., Ozlu T., "Son On Yıllık Sarkoidoz Olgularımızın Değerlendirilmesi; Mevsimsel Farklılık Var mı?", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.----
Özçelik N. , Oztuna F., "‘Ses Protezim Nerede?’ Nadir Bir Aspirasyon Olgusu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Erbay M., Özçelik N. , Gürel Z. , Ozlu T., Bulbul Y., Kilic M., "Total Akciğer Lavajı Yapılan Pulmoner Alveolar Proteinozis: Olgu Sunumu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Ozsu S., Özçelik N. , Oztuna F., Bulbul Y., "Gabapentin’e Bağlı İlaç Akciğeri: Olgu Sunumu", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2016, ss.---
Özçelik N. , Abul Y., Bulbul Y., Eyuboglu I., Ozsu S., Oztuna F., et al., "Interobserver Variability Of Sonographic Features Of Mediastinal Lymph Nodes By EBUS: Need For Qualitative Or Quantitative Measurements?", American Thoracic Society, San Francisco, A.B.D., 13-18 Mayıs 2016, pp.---
Erbay M., Özçelik N. , Ozsu S., Bektaş H., "Parapnömonik Efüzyonlarda Plevral Sıvı RDW seviyesi", Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.---
Özçelik N. , Bulbul Y., Ozsu S., Abul Y., Yurtsever B.M. , "Üçlü Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu", Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.---
Özçelik N. , Ozsu S., Bulbul Y., Erbay M., "Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İle Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu", Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.---
Bulbul Y., Ozlu T., Arinc S., Ozyurek B.A., Gunbatar H., Senturk A., et al., "Assesment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey (ASPECT Study)", ERS Annual International Congress, Amsterdam, HOLLANDA, 26-30 Eylül 2015, pp.---
Özçelik N. , Bulbul Y., Oztuna F., Ozsu S., Turkyilmaz A., "Romatoid Artrit Ve Pulmoner Lenfoma Birlikteliği", Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.---
Özçelik N. , Oztuna F., Abul Y., Yurtsever B.M. , "Alveoler Hemoraji İle Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu", Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2015, ss.---
Ozlu T., Bulbul Y., Arinc S., Ozyurek B.A., Gunbatar H., Senturk A., et al., "General characteristics and therapeutic options in lung cancer in Turkey", ERS Annual International Congress, Amsterdam, HOLLANDA, 26-30 Eylül 2015, pp.---
Erbay M., Ozsu S., Özçelik N. , Yurtsever B.M. , Ozlu T., "İdiopatik Pulmoner Fibrozis Tanılı Hastaların Analizi", Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2014, ss.---
Gemicioglu B. , Abadoglu O. , Akyildiz L. , Bayram H. , Cilli A. , Cimrin A. , et al., "Newly Diagnosed Asthma in The Elderly: Is It Really Different?", American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Annual Meeting, San Diego, A.B.D., 28 Şubat - 4 Mart 2014, pp.---
Özçelik N. , Bulbul Y., Ozsu S., "Psoriyazis Benzeri Cilt Tutulumu Yapan Sarkoidoz Olgusu - A Case Of Sarcoidosis With Psoriasis Like Skin Involvement", Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2014, ss.---
Ozsu S., Özçelik N. , Bulbul Y., "Tekrarlayan plevral effüzyonun nadir bir nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi", Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2013, ss.---
Özçelik N. , Oztuna F., Ozsu S., Abul Y., Bulbul Y., Ozlu T., "Sarkoidozda Mevsimsel Farklılık", Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2013, ss.---
Ozsu S., Abul Y., Pehlivanlar M., Özçelik N. , Oztuna F., Bulbul Y., et al., "Pulmoner Embolide Trombolitik ve Heparin Tedavisinin Karşılaştırılması", Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2013, ss.---
Ozsu S., Özçelik N. , Ozturk M.H., Ozlu T., "Vena cava filter in patients with pulmoner embolism: Long-term results", ERS Annual International Congress, Barcelona, ISPANYA, 7-11 Eylül 2013, pp.---
Ozsu S., Özçelik N. , Oztuna F., Ozlu T., "Sarkoidozda Eritrosit dağılım genişliği seviyesi", Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2013, ss.---
Ozsu S., Özçelik N. , Öztürk M.H. , Ozlu T., "Pulmoner Emboli Nedeniyle Vena Kava Filtresi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Sonuçları", Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2013, ss.---
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi