Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Özçelik N,(Savaş Özsu, Neslihan Özçelik, Funda Öztuna, Tevfik Özlü, 2013. Sarkoidozda Eritrosit dağılım genişliği seviyesi, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan, ANTALYA, TÜRKİYE), "Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü, Türk Toraks Derneği, Nisan 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi