Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"REDİGMA PROJESİ; ‘Türkiye’de Akciğer Kanserinde Genetik Mutasyonların Sıklığı Ve Bölgesel Dağılımı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, REDİGMA, Yönetici, 2018
"ASPECT PROJESİ, ‘Türkiye’de Akciğer Kanserlerinde Palyatif Bakım Çalışması. Çok Merkezli Ulusal Kesitsel Çalışma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ASPECT, Araştırmacı, 2015
"ASKO PROJESİ; ‘Astım ve KOAH ‘ta Uygulama ve Sonuçların Gözlenmesi.’", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ASKO, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi