Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik, 2015 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 08.06.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 12.06.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 07.11.2011 - 07.11.2012
VERDİĞİ DERSLER
X-Işınları ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
XRF analizinde Numune Hazırlama Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Atom Fiziği , Lisans, 2013-2014
X-ışınları ve Uygulamaları-II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Lisans, 2012-2013
Mekanik laboratuarı, Lisans, 2011-2012
Genel Fizik-II, Lisans, 2011-2012
Bitirme Çalışması, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yilmaz Bayrak, "Doğu Karadeniz Kıyısal Alanının Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti ve Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis) Cu Tutma (Adsorbsiyon) Kapasitesinin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Doktora, E.Kiriş, "DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DENİZEL ORTAMDA MİDYE (Mytilus galloprovincialis) TÜRÜNDE RADYOAKTİVİTE SEVİYELERİNİN MEVSİMSEL OLARAK BELİRLENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, A.Akdeniz, "DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA DENİZ SALYANGOZU (Rapana venosa) TÜRÜNDE AĞIR METAL KONSANTRASYONLARININ EDXRF YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, E.Kuloğlu, "Bor ve barit mineral katkılı polietilen örneklerin optik özelliklerinin incelenmesi ve lineer soğurma katsayılarının belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, B.Erdoğan Güneş, "Bazı inşaat betonlarında doğal radyoaktivite seviyelerinin ölçülmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, M.Şirin, "ZnO ince film örneklerinde optik ve XRF parametrelerinin incelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yilmaz, "Bazı inşaat malzemelerinde gama ışını soğurma katsayısı ve nötron soğurma tesir kesitinin belirlenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi