Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom ve Molekül Fiziği, 2003-2006
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom ve Molekül Fiziği, 1999-2003
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat fakültesi, Fizik, 1996-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "YBaCuO, BiPbSrCaCuO Süperiletkenlerinin Soğurma Katsayılarının İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Fizik/Atom ve Molekül Fiziği Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, "YBaCuO, BiPbSrCaCuO, Al, Cu ve Pb Numunelerinin 511, 661 ve1274 keV Enerjilerde Kütle Soğurma katsayılarının Ölçümü", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Fizik/Atom ve Molekül Fiziği Ocak, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi