Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz Kıyısal Alanında Deniz Salyangozunun (Rapana Venosa) Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y210, Yönetici, Devam Ediyor
"Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Sitelerinde Kirliliğe Maruz Bırakılmış Bazı Liken Türlerinde Ağır Metal Kirliliğinin EDXRF ve ICP-OES ile Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53002.102.01.01, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Pirit, krom ve magnetit agregalı ağır betonların radyasyon soğurma ve mekanik özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.109.03.02, Araştırmacı, 2017
"Doğu Karadeniz'de Sediment Örneklerinde 137Cs Radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım Kapasitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y652 (Tübitak 1001), Yönetici, 2017
"Rize İlinde Yaşayan Farklı Yaş Grubu Aralığında Toplanan Bazı İnsan Diş Örneklerinde Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının ve Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2015.53001.102.01.02, Yönetici, 2016
"Rize İlindeki Hava Kirliliğinin Mevsimsel Değişiminin Bir Biyomonitor Karayosunu Türü Olan Hypnum cupressiforme Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.01.03, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz Bölgesi Denizel Ortamının Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti ve Midye (Mytilus Galloprovincialis) Türünde Bazı Ağır Metallerin Adsorbsiyon Kapasitelerinin Ortaya Konması", TÜBITAK Projesi, 113Y148 (Tübitak 1001), Yönetici, 2015
"Bor Bileşiklerine Kurşun Ve Barit Katkılanarak Elde Edilen Cam Örneklerinin Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.01.4, Yönetici, 2015
"Atomik Form Faktörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak Hesaplanması", TÜBITAK Projesi, 108T488 (Tübitak 1001), Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi