Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2008
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 53
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Beriş F,Tuncel M., A.A., "Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül Programı, TÜBA, Eylül 2015
ERASMUS Exchange Program, EU , Eylül 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi