Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nden İzole Edilen Klinik Suşlardaki Antibiyotik Direncinin Moleküler Karakterizasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 18.F5119.03.02, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazı Yeni Benzoksazol Hibrit Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-858, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Polimer Temelli Sütürlerin Soğuk Altlık Yöntemi ile Kaplanması ve Biyofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, TOA-2018-920, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yayılım gösteren Culex pipiens kompleks türlerinde moleküler direncin araştırılması", BAP Diğer, FDP-2017-732, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Karadeniz Bölgesinde Yetişen Isırgan Otundan (Urtica urens) Ticari Doğal Tekstil, Kozmetik ve Gıda Boyası ile Lif Elde Edilmesi ve Elde Edilen Ürünlerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-16/AR-GE/50, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Termofilik Anoxybacillus gonensis Glukoz İzomerazının bölge spesifik mutasyonlarla ısıl kararlılığının arttırılması", TÜBITAK Projesi, 115Z252, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Anoxybacillus gonensis Yaban Tip ve W137F/ V184S mutantı glukoz izomerazların immobilizasyonu", BAP Güdümlü, 2014.103.01.03, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Rize İlinde Hastane Kaynaklı Proteus mirabilis Suşlarının Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Genlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", BAP Güdümlü, 2014.102.03.06, Yönetici, 2015
"Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yayılım Gösteren Culex pipiens Kompleks (Diptera: Culicidae) Türlerinde İnsektisit Direnci", TÜBITAK Projesi, 113Z795, Araştırmacı, 2017
"Mikrobiyal Hidrojen Üretim Kapasitesine Sahip Bakterilerin İdentifikasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.03.2, Yönetici, 2015
"Doğu Karadeniz bölgesinde tarım zararlısı olan Ricania simulans'ın popülasyon durumlarının ve mücadele yöntemlerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.03.16, Araştırmacı, 2016
"Türkiye Çay Varyetelerinin (Camellia sinensis) ISSR Markörleri İle Analizlerinin Yapılması", BAP Güdümlü, 2013.102.03.4, Araştırmacı, 2015
"Anoxybacillus flavithermus WK1 bakterisinde bulunan proteazların bazı sıcak su kaplıcalarından izole edilen bakterilerde PCR yöntemi ile taranması", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.01.3 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Termofilik Kaynaklı Genler Kullanılarak E. coli'de Tetrahidrobiopterin (BH4) Üretimi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 113Z811, Yönetici, 2017
" Kaçkar Milli Parkı(Rize) Sınırları içerisinde Yayılış Gösteren Rododendron L.(Ericaceae) Cinsine Ait Taksonların Polinolojik ve Moleküler Sistematik Özellikleri", BAP Y.Lisans, 2013.102.03.7, Araştırmacı, 2015
" Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı Beta-glukosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.03.7, Yönetici, 2016
"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılım Gösteren Potansiyel Vektör Sivrisinek Türlerinden Anopheles maculipennis Kompleks ve Culex pipiens Kompleks Türlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.03.8, Araştırmacı, 2014
" Bazı Termofilik Bakterilerde BH4 Mekanizmasında Yer Alan Guanozin trifosfat siklohidrolaz-I (gch I) ve 6-provil tetrahidropterin sentaz (ptps) Genlerinin PZR ile Yakalanmasını ve Genlerin Klonlanması", BAP Y.Lisans, 2011.102.03.4, Yönetici, 2013
"Bh4 Mekanizmasında Yer Alan 6-Pirovil Tetrahidropterin Sentaz (Ptps) Geninin Termofilik Anoxybacillus Gonensis G2 Bakterisinden Klonlanması, Ekspresyon Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Kristallendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.102.03.4, Yönetici, 2010
"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Hieracium L. Türlerinin Genetiksel Yöntemlerle Karakterize Edilmesi", TÜBITAK Projesi, 106T204, Araştırmacı, 2007
"Seçilmiş Fındık Klonlarının RAPD Tekniği ile Tanımı ve Çeşit Ayırımı Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 103T110, Araştırmacı, 2004
"Anoxybacillus gonensis Bakterisinin Alüminyuma Dirençlilik Geninin Belirlenmesi, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2004.111.04.1, Araştırmacı, 2006
"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Hieracium L. Türlerinin Genetiksel Yöntemlerle Karakterize Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2003.111.004.8, Araştırmacı, 2005
"Seçilmiş Fındık Klonlarının RAPD Tekniği İle Tanımı ve Çeşit Ayrımı Üzerine Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 21.111.004.8, Araştırmacı, 2003
"Kalkan Balığının POMC (pro-opiomelanokortin) Geninin Klonlanması", BAP Arastırma Projesi, 22.111.004.1, Araştırmacı, 2002
"Çay Bitkisinin (Camellia sinensis (L.) Kuntze) RAPD Tekniği ile Moleküler Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 20.111.004.7, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi