Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2012
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fen Edebiyat Fakültesi Engelliler Birimi Sorumlusu, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 03.03.2013 - Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Bölümü, , 06.01.2013 - 04.05.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 04.02.2007 - 26.08.2007
VERDİĞİ DERSLER
Rekombinant DNA Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Nükleotid Metabolizması ve Türevleri, Doktora, 2015-2016
Prokaryotik Gen Ekspresyonu, Doktora, 2015-2016
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2015-2016
Nükleik Asitler ve Biyomühendislik, Doktora, 2014-2015
Genetik Mühendisliği, Lisans, 2014-2015
Biyoteknoloji, Lisans, 2014-2015
Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Moleküler Biyolojiye Giriş, Lisans, 2014-2015
Ağır Metallerin Moleküler Mikrobiyolojisi, Doktora, 2014-2015
Moleküler Tekniklerde Uygulama Hataları ve Çözümleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
PCR ve Uygulama Alanları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Adli Biyoloji, Lisans, 2012-2013
Ekstremofil Bakteriler, Doktora, 2012-2013
Genetik ve Biyoteknoloji, Lisans, 2011-2012
Hayvan Histolojisi, Lisans, 2010-2011
Mikrobiyal Genetik, Lisans, 2010-2011
Temel Biyoloji, Lisans, 2009-2010
Genetik - II, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Akyildiz, "Pseudomonas aeruginosa’nın Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz Direnç Genlerinin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, E.Çelik, "Termofilik Anoxybacillus flavithermus DSM 2641T bakterisinin ptps geninin klonlanması, ekspresyonu ve enzimin biyokimyasal karakterizasyonu", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, A.Uzun, "Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı Beta-glukosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Gezici, "TRABZON VE GİRESUN İLLERİNDEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERDE İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA PNEUMONİA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE BETA-LAKTAMAZ GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2015.
Yüksek Lisans, D.Öztürkoğlu, "Rize İlindeki Çeşitli Hastanelerde İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi ve Beta-laktamaz Genlerinin Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Yüksek Lisans, M.Kaç, "Çay Kültüvarlarının ISSR Markırları ile Tanımlanması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, Ö.Hizal, "Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı Guanozintrifosfat Siklohidrolaz-I Geninin Klonlanması ve Ekspresyonu", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kasım, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kasım, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi