Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2007 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 01.06.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 29.12.2015 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Akyüz, "Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolin-4(3H)-on Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Doktora, F.Yılmaz, "Kumarin-triazol hibrit bileşiklerinin mikrodalga destekli sentezi ve bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Mutlu, "Kromen-2-On halkası içeren tetra-substitüe benzimidazol türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi