Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Siprofloksasin Yapısı İçeren Bazı Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 118Z439, Yönetici, Devam Ediyor
"Benzimidazolon köprülü bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve enzim inhibisyon özelliklerinin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 217Z159, Yönetici, Devam Ediyor
"N-substitüe eter köprülü imidazol içeren yeni ftalosiyanin komplekslerinin sentezi, glikozidaz ve üreaz aktivitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-788, Araştırmacı, 2018
"Kinazolinon çekirdeği içeren bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve enzim inhibisyon özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-720, Yönetici, 2018
"Potansiyel Biyoaktif Bazı Kumarin Hidrazid Türevlerinin Sentezi ve yapılarının Aydınlatılması ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-662, Araştırmacı, 2018
"Potansiyel biyoaktif bazı benzimidazol türevi bileşiklerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve pankreatik lipaz inhibisyon özelliklerinin incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-544, Yönetici, 2017
"Bazı Yeni Amino-tiyofen-3-karboksamid Türevlerinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-5461, Araştırmacı, 2018
"Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolinon-4(3h)-On Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Bazı Enzim İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z885, Danışman, 2017
"Mikrodalga Yöntemiyle Bazi Yeni 1,2,4-Triazol-3-On Halkasi Içeren Kumarin Türevlerinin Sentezi Ve Bazi", TÜBITAK Projesi, 115Z047, Araştırmacı, 2016
"Bazı Tetrasubstitüe Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.05, Yönetici, 2015
"Bazı Tetrasubstitüe Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.05, Yönetici, 2015
"Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.02, Araştırmacı, 2015
"Mebendazol Halkası İçeren Bazı Benzimidazol Türevlerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezi.", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.02.1, Yönetici, 2014
"Bazı 1,2,4-oksadiazol ve triazol halkası içeren benzimidazol türevlerinin sentezi ve bazı biyolojik özlliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.02.7, Araştırmacı, 2014
"Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Bazı Yeni İmidazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Işıma İle Sentezlenmesi.", TÜBITAK Projesi, 212T183, Yönetici, 2014
"Farklı Heterosiklik halkalar İçeren Bazı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.02.10, Yönetici, 2014
"Bazı Yeni Triazol Halkası İçeren Oksadiazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Ve Geleneksel Yöntemlerle Sentezlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.02.4, Araştırmacı, 2013
"Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 108T356, , 2011
"Bazı Yeni 1,2,4- Triazol 5-on Bileşiklerinin Mikrodalga Organik Sentez Yöntemi Ve Klasik Yöntemle Sentezlenmesi ve Asetil Türevlerinin Eldesi.", BAP Arastırma Projesi, 2008.102.02.1 , Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi