Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Organik Kimya, 2008-2012
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya , 2005-2008
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, fen edebiyat, kimya, 2001-2005
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Yeni bir yöntem kullanılarak benzimidazol bileşiklerinin mikrodalga ışıma ile sentezlenmesi ve bu bileşiklerin bazı biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri kimya Haziran, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi