Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karsli B. , Çağlak E. , Li D., Rubio N.K., Janes M., Prinyawiwatkul W., "Inhibition of selected pathogens inoculated on the surface of catfish fillets by high molecular weight chitosan coating", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.54, pp.25-33, 2019
Çağlak E. , Karsli B. , Koral S. , "Effects of Depuration Process on Microbiological Quality and Nutritional Composition of Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)", JOURNAL OF AQUATİC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.26, pp.1-12, 2017 (Link)
Çağlak E. , Karsli B. , "Investigations on mineral content in warty crab Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) from the Rize Coast of Black Sea, Turkey", INDIAN JOURNAL OF FISHERIES, vol.64, pp.80-86, 2017 (Link) (Abstract)
Çağlak E. , Karsli B. , "SEASONAL VARIATION OF FATTY ACID AND AMINO ACID COMPOSITIONS IN THE MUSCLE TISSUE OF ZANDER (SANDER LUCIOPERCA LINNAEUS, 1758) AND THE EVALUATION OF IMPORTANT INDEXES RELATED TO HUMAN HEALTH", ITALİAN JOURNAL OF FOOD SCİENCE, vol.29, pp.266-275, 2017
Çağlak E. , Koral S. , Karsli B. , "THE EFFECT OF DEPURATION ON BACTERIAS, MINERAL MATTERS, FATTY ACIDS AND AMINO ACIDS IN CARPET SHELL (RUDITAPES DECUSSATUS LINNAEUS, 1758) AND THE EVALUATION OF QUALITY INDEXES IN TERMS OF HUMAN HEALTH", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.6172-6183, 2016 (Link) (Abstract)
Çağlak E. , Karsli B. , "The effect of black seed oil and olive oil on shelf life of dry-salted crucian carp (Carassius carassius Linneaus, 1758)", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.15, pp.1624-1631, 2016
Çağlak E. , Karsli B. , Koral S. , "Effects of different processing techniques on the carpet shell (Ruditapes decussatus Linnaeus, 1758)", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.66, pp.141-148, 2015
Çağlak E. , Karsli B. , "Investigation of Some Heavy Metals Accumulation in Muscle of Pike Perch (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) from Lake Beysehir, Turkey", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.20, pp.203-214, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çağlak E. , Karsli B. , Gürdal A.A., Kara B., "Social-Economic Analysis of Employees in Fish Retail Places: A Case Study of Rize Province", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.3, ss.34-41, 2018 (Link)
Çağlak E. , Karsli B. , Şişmanlar Altikaya E., "Farklı Sıcaklık Kombinasyonlarında Sous-Vide Tekniği Uygulanarak +2±1 ºC’de Depolanan Sudak Balığı (Sander lucioperca Linnaeus, 1758)’nın Kalite Değişimlerinin İncelenmesi", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.17, ss.71-81, 2017
Çağlak E. , Karsli B. , Rakici S., "Farklı Pişirme Yöntemleri Uygulanarak Buzdolabı Şartlarında (+4±1°C) Depolanan Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus) Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, no.1, ss.21-27, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Çağlak E., Karsli B., "Determination of Shelf Life of Marinade and Brine Injected Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) at Refrigerator Conditions", Journal of Food and Health Science, vol.1, pp.199-210, 2015 (Link)
Çağlak E., Karsli B., Karsli V., Akarsu H., Turan L., "Seasonal Variation of Nutrient Composition of Chub (Squalius sp.) at Ciftekavak Stream in Rize, Turkey", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.1, ss.19-24, 2014
Karsli B., Çağlak E., Karsli V., Turan L., Akarsu H., "Determination of Seasonal Distribution of Biochemical Composition of Barbus sp. Species distrubuted in Çiftekavak Stream, Rize, Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, vol.3, pp.11-14, 2014
Çağlak E., Karsli B., "Beyşehir Gölü Sudak (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Balıklarının Mevsimsel Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu", Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, cilt.9, ss.1-8, 2013
Çağlak E., Karsli B., Çağlak S., "Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi:Balıkesir İli Örneği", Istanbul University Journal Of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.27, ss.47-67, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kara B., Kobya O., Çağlak E., Karsli B. , Öğretmen Ö.Y., "Determination of Physicochemical Characterization of Chitosan Biopolymer Obtained From Pink Shrimp Shell Waste (Parapenaeous Longirostris)", HASAT ınternational Agriculture and Forest Congress, Ankara, TÜRKIYE, , pp.109-109
Kara B., Kobya O., Çağlak E., Karsli B. , Öğretmen Ö.Y., "The Examination of the Effect of Black Sesame (Nigella Sativa L.) and Green Tea(Camellia Sinensis L) Extracts On the Quality of Trout (Oncorhynchus MykissWal aum, 1792) Fillets Stored in Refrigerator Conditions ( 2 ± 1 ° C)", HASAT ınternational Agriculture and Forest Congress, Ankara, TÜRKIYE, , pp.100-100
Kara B., Kobya O., Çağlak E., Karsli B. , Öğretmen Ö.Y., "Determination of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Extracted From the Natural Dried Olive Leaves", HASAT ınternational Agriculture and Forest Congress, Ankara, TÜRKIYE, , pp.102-103
Kara B., Karsli B. , Çağlak E., Kobya O., "Çay Bitkisi (Camellia sinensis) Tohumunun Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması", 8. International Vacational School Symposium, Sinop, TÜRKIYE, , vol.1
Kara B., Kobya O., Çağlak E., Karsli B. , Öğretmen Ö.Y., "Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Effects On Extracts of (Hypericum Perforetum L.) Obtained by Different Methods", HASAT ınternational Agriculture and Forest Congress, Ankara, TÜRKIYE, , pp.112-113
Çağlak E. , Karsli B. , Koral S. , Öğretmen Ö.Y., "Influence of Depuration on Fatty Acid Composition ofWarty Venus (Venus verrucosa)", 13 th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2018, pp.137-137
Karsli B. , Çağlak E. , Öğretmen Ö.Y., Kara B., "Antimicrobial Effect of Different Method Extracts of Orange andPomegranate Shells on Escherichia coli and Staphylococcus aureus", 13 th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2018, pp.136-136
Li D., Karsli B. , Rubio N.K., Janes M., Prinyawiwatkul W., "Antimicrobial effects of High and Middle Molecular Weight Water-Soluble Chitosan Based Coatings against Six Foodborne Pathogens on the Surface of Channel Catfish (Ictalurus punctatus) Fillets", IFT18, Chicago, A.B.D., 15-18 Temmuz 2018, pp.86-86
Çağlak E. , Karsli B. , Gürdal A.A., Kara B., "Social-Economic Analysis Of Employees in Fish Retail Places: A Case Study Of Rize Province ", International Vocational Science Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.53-53
Çağlak E. , Karsli B. , Altun M.A., "The Socio-Economic Examination Of The Working In Seafood Processing Industry In The Black Sea", International Vocational Science Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.54-54
Çağlak E. , Karsli B. , Akarsu H., "The Effect of Extracts of Oregano (Origanum onites) in Trout Fillets Quality", 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, KOSOVA, 18-20 Mayıs 2016, vol.2, pp.749-764
Çağlak E. , Karsli B. , Altun M.A., "THE SOCIO-ECONOMIC EXAMINATION OF THE WOMEN WORKING IN SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY IN THE BLACK SEA", 7th International Women and Business Conference, Prizren, KOSOVA, 9-11 Kasım 2016, pp.258-258
Çağlak E., Karsli B., "Arıtım (Depurasyon) İşlemi Uygulanmış Kidonya (Venus verrucosa)’nın İnsan Sağlığı ve Besinsel Açıdan İncelenmesi", Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2015, ss.88-88
Karsli B., Çağlak E., Koral S., "The Effect of Depuration on Amino Acid Composition in Carpet Shell (Ruditapes decussatus, Linnaesus, 1758)", International Conference on Marine Science & Aquaculture, Kota Kinabalu, MALEZYA, 17-19 Mart 2015, pp.82-82 (Abstract)
Karsli B., Çağlak E., Koral S., "Kidonya (Venus verrucosa Linnaeus, 1758)'nın Yağ Asidi İçeriğine Depurasyon Süresinin Etkisi", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.144-144 (Özet)
Çağlak E., Koral S., Karsli B., "The Effect of Depuration on Heavy Metals in Carpet Shell (Ruditapes decussatus, Linnaesus, 1758)", International Conference on Marine Science & Aquaculture, Kota Kinabalu, MALEZYA, 17-19 Mart 2015, pp.81-81 (Abstract)
Çağlak E., Karsli B., Süleyman B., Dişbudak G. , "Seasonal Mineral Content Variation in terms of human consumption limit values in Warty Crab (Eriphia verrucosa, Forsskal 1775) samples from the Black Sea Rize Coast", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Üsküp, MAKEDONYA, 1-5 Eylül 2015, pp.758-760
Çağlak E., Karsli B., "Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca Linnaeus, 1758)’ nın Kas Dokularındaki Yağ Asidi ve Aminoasit Miktarlarının Mevsimsel Değişimi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.75-75
Çağlak E., Karsli B., Şişmanlar Altikaya E., "Farklı Sıcaklıklarda (60, 70, 80 °C) Sous-Vide İşlemi Uygulanmış Sudak (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758) Balığının Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün Tespiti", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.119-119
Koral S., Karsli B., Çağlak E., "The Effect of Depuration on Fatty Acids Composition in Carpet Shell (Ruditapes decussatus, Linnaesus, 1758)", International Conference on Marine Science & Aquaculture, Kota Kinabalu, MALEZYA, 17-19 Mart 2015, pp.80-80 (Abstract)
Çağlak E., Karsli B., Akarsu H., Turan L., Bilginoğlu İ., Çetin C., "Farklı Yöntemler ile Elde Edilen Dereotu Ekstraklarının Buz Dolabı Şartlarında (+2±1 °C) Muhafaza Edilen Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Kroketlerinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.256-257 (Özet) (Abstract)
Karsli B., Çağlak E., Karsli V., Turan L., Akarsu H., "Determination of Seasonal Distribution of Biochemical Composition of Barbus sp. Species distrubuted in Çiftekavak Stream, Rize, Turkey", 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.72-72 (Abstract)
Çağlak E., Karsli B., Karsli V., Akarsu H., Turan L., "Seasonal Variation of Nutrient Composition of Chub (Squalius sp.) at Ciftekavak Stream in Rize, Turkey", 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.71-71 (Abstract)
Çağlak E., Karsli B., Yağiz S. , "Farkı İşlem Uygulanmış Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)'ın Buzdolabı Koşullarında Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.47-47
Karsli B., Çağlak E., "Marinasyon İşlemi Uygulanmış Akivades (Ruditapes decussatus, Linnaeus, 1758)’in Kalite Değişimlerinin Tespiti", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.186-187
Çağlak E., Karsli B., Koral S., Müezzinoğlu N., "Effects of Depuration Periods on the Mineral Substances in Black Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)", The First International Biology Congress in Kyrgzstan, Bishkek, KIRGIZISTAN, 24-26 Eylül 2012, pp.75-75
Çağlak E., Şişmanlar Altikaya E., Karsli B., Koral S., Çağlak S., "Dumanlanmış Vatoz Balığının Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.121-121
Çağlak E., Karsli B., Şişmanlar Altikaya E., Koral S., Çağlak S., "Zeytinyağı ve Çörek Otu Yağı İle Tuzlanmış Havuz Balığının (Carasius carasius) Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.122-122
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi