Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Arkadaşım Balık", TÜBITAK Projesi, 118B488, Araştırmacı, 2019
"Yöresel Ürünlerin Portakal Mandalina ve Çay Tohumu Antimikrobiyal ve Antioksidan Yönünden İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-782, Araştırmacı, 2019
"Alabalık Fileto Atıkları Vatoz ve İskorpit Balığından Sucuk Üretimi", BAP Diğer, FHD-2018-935, Araştırmacı, 2019
"Rize Bitlis Bilim Köprüsü", TÜBITAK Projesi, 118B498, Uzman, 2019
"Denizde Bilim Karadeniz'ide Bilin", TÜBITAK Projesi, 118B586, Araştırmacı, 2019
"Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki İzmarit Balığının (Spicara smaris Linnaeus, 1758) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53007.103.03.05, Araştırmacı, 2017
"Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Kara Midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ve Deniz Salyangozunun (Rapana venosa) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.103.03.01, Araştırmacı, 2016
"Akivades (Ruditapes Decussatus, Linnaesus, 1758)'te Farklı İşleme Tekniklerinin Kalite Kriterlerine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2012.103.03.1, Araştırmacı, 2014
"Ülkemizde Ekonomik Değeri Olan Çift Kabuklu Yumuşakçalardan Akivades (Tapes decussatus) ve Kidonya (Venus verrucosa) Türlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal İçeriğine Arıtım Süresinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.103.03.2, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi