Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki İzmarit Balığının (Spicara smaris Linnaeus, 1758) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53007.103.03.05, Araştırmacı, 2017
"Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Kara Midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ve Deniz Salyangozunun (Rapana venosa) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.103.03.01, Araştırmacı, 2016
"Akivades (Ruditapes Decussatus, Linnaesus, 1758)'te Farklı İşleme Tekniklerinin Kalite Kriterlerine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2012.103.03.1, Araştırmacı, 2014
"Ülkemizde Ekonomik Değeri Olan Çift Kabuklu Yumuşakçalardan Akivades (Tapes decussatus) ve Kidonya (Venus verrucosa) Türlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal İçeriğine Arıtım Süresinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.103.03.2, Araştırmacı, 2013