Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Köseoğlu R. , Demir H. , "Amaç Yönelimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Amaç İkliminin Moderatör Etkisi", Ege Akademik Bakış , vol.17, pp.337-350, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köseoğlu R. , Demir H. , "AMAÇ YÖNELİMİ, AMAÇ İKLİMİ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER", 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.426-435
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köseoğlu R. , "Bankaların Kuruluşu, Örgüt Yapısı, Birleşmesi, Devir ve Tasfiyesi", Bankacılığa Giriş, Yıldırım İ., Koncagül Öznur, Ed., Lisans, İstanbul, ss.139-161, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi