Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Amaç Yönelimi, Amaç İklimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler", BAP Y.Lisans, SYL-2016-613, Araştırmacı, 2016