Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2010-2013
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2005-2009
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Bazı Yeni Perimidin ve Bisbenzimidazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Işıma ile Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, "4,5-Disubstitue-2,4-dihidro-3H-triazol-3-on'ların Sentezi ve Özelliklerininİncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Temmuz, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi