Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolinon-4(3H)-on Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Bazı Enzim İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z885, Yönetici, 2017
"Mannich ve Schiff Bazlı Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, 2015.53007.102.02.05, Yönetici, 2017
"Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antitümör Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.03, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi