Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karsli İ. , Ekici İ. , "EL-'UKBERÎ (616/1219) VE ET-TİBYÂN ADLI ESERİNDE İSTİŞHÂD", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.11, ss.1011-1022, 2018 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ekici İ. , "Ebu'l-Bekâ el-'Ukberî ve İ'râbu'l-Kur'ân'a Dâir Görüşleri", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2019 (Link)
Ekici İ. , "Arapçada Müspet ve Menfî Cümle Yapısı", Kimlik Yayınları, KAYSERİ, 2019 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ekici İ. , Acer A. , "Muhyiddin İbn Arabi, Futûhât-ı Medeniyye Tahkik ve Tercüme", Diger, ss.165, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi