Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Temel İslâm Bilimleri, 2011-2019
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri , 2008-2010
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İlâhiyat Fakültesi, , 2001-2005
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "el-'Ukberî ve et-Tibyân fî İ'râbi'l-Kur'ân Adlı Eserindeki Gramere Dâir Görüşleri", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, "ARAPÇADA MÜSPET VE MENFÎ CÜMLE YAPISI ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELÂGATI Ekim, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
KPDS/ARAPÇA/73.000, RİZE ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ, 2010
TERCÜMANLARA AİT YEMİN TUTANAĞI, Rize 3. NOTERLİĞİ, 2009
MEB Özel GERGEF Bilgisayar ve Yabancıdil Kursu , İngilizce This is to certificate for İBRAHİM EKİCİ, 2004
KURS BİTİRME BELGESİ, T.C. Samsun İli MERKEZ İlçesi ÖZEL GERGEF Y. DİL VE BİLGİSAYAR KURSU BElge No: 16, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi