Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolak E. , Tayfun A. , "Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri", Journal of Tourism & Gastronomy Studies, vol.5, pp.581-598, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Turizmde Paylaşım Ekonomisi ve Vergilendirilmesi", The Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, cilt.5, ss.188-212, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Profesyonel Turist Rehberlik Mesleğinin Hukuki Niteliği ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu", Vergi Sorunları Dergisi, ss.79-92, 2016 (Link)
Acuner E. , Tayfun A., "Doğa Temelli Erişilebilir Turizm: Rize Örneği", Journal Tourism And Gastronomy Studies, cilt.4, no.2, ss.63-93, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner E., "Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi", Gazi Üniveritesi Turizm Fakültesi Dergisi, ss.62-93, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S., Acuner E., "Türkiye'nin Yavaş Şehirlerine Devlet Desteği: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Yürüten Vergiden Muaf Esnaf", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.166-177, 2014 (Link)
Acuner E., Tayfun A., "Cittaslow: Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, cilt.1, ss.46-54, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çolak E. , Mete B. , "Fırtına Vadisi'nde Gerçekleştirilen Rafting Faaliyetlerinin Rekabetçilik Analizi ve Destinasyonun Sürdürülebilirliğine Katkısı", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, pp.406-417 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Çolak E. , "DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kış Turizm İşletmeleri İçin Mali Bir Kolaylık: Özel Hesap Dönemi", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, pp.485-492 (Link) (Özet) (Abstract)
Yüksek T. , Acuner E. , Galipoğlu S. , Sarı İ. , "Rize İlinde Turizm Sorunları, Sürdürülebilir Turizm İçin Stratejik Yaklaşımlar", II. Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.65-79 (Özet) (Abstract)
Acuner E. , Tayfun A. , "Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri", II. Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.333-347 (Özet) (Abstract)
Acuner S. , Acuner E. , "Rize Turizm Sektöründe Katma Değer Yaratan ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kollarınca Üretilen Ürünlerden Elde Edilen Gelire Yönelik Vergi Bağışıklığı", II. Rize Turizm Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.627-642 (Özet) (Abstract)
Acuner E., "Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.00-00 (Link) (Özet) (Abstract)
Acuner E., Tayfun A., "Cittaslow: A Comparative Research Turkey and The World", International Journal Of Arts And Sciences, Vienna, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, vol.7, no.3, pp.239-246 (Link) (Özet)
Acuner E., Mete B., "The Tourism Sector in Turkey: Value Chain Analysis", International Journal of Business and Management Studies, Vienna, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, vol.3, no.2, pp.499-506 (Link) (Abstract)
Acuner E., Tayfun A., Mete B., "Yerel Mutfağın Destinasyon Pazarlamasında Kullanılması: Fırtına Vadisi Örneği", I. Uluslararası Turizm Otelcilik Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 30 Kasım 2011, pp.528-537
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Acuner E., "Cittaslow (Sakin Şehir Olma) Yolunda İlk Adım", Celepler Yayınevi, TRABZON, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi