Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çaya Güfte Yarışması Projesi’ndeRecep", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 23593033-724.06.02-E.102608, Yönetici, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi