Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tetrafenilimidazol Grubu Taşıyan Yeni Periferal Çinko Ftalosiyaninle Hazırlanan Hibrit Zno Malzemelerin Foto-Bozundurma Veriminin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 117Z537, Yönetici, Devam Ediyor
"Çeşitli organik polimerlerin elektrospin yöntemi ile nanolif üretim koşullarının optimizasyonu", BAP Diğer, FHD-2017-739, Yönetici, 2017
"N-substitüe eter köprülü imidazol içeren yeni ftalosiyanin komplekslerinin sentezi, glikozidaz ve üreaz aktivitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-788, Yönetici, 2018
"Korozyon İnceleme ve Araştırma Laboratuvarı Kurulması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR90/16/DFD/0004, Araştırmacı, 2016
"Triazol Grubu Taşıyan Yeni Periferal Tip Zn(II) Ftalosiyanin Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.101.16.01, Yönetici, 2016
"Çeşitli Organik ve İnorganik Bileşiklerin, Doğal Ürünlerin Spektroskopik İncelenmesi", BAP Güdümlü, 2014.101.16.02, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi