Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sharaf A.M., Şahin M.E., "An Efficient Switched Filter Compensation Used LED Lighting PV-Battery Scheme ", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.27, pp.1850156-17, 2018 (Link) (Abstract)
Şahin M.E., Okumuş H.İ., "Comparison of Different Controllers and Stability Analysis for Photovoltaic Powered Buck-Boost DC-DC Converter", ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, vol.46, pp.149-161, 2018 (Link)
Sharaf A.M., Şahin M.E., "A Flexible PV-Powered Battery-Charging Scheme for Electric Vehicles", IETE TECHNİCAL REVİEW, vol.34, pp.133-143, 2017 (Link)
Şahin M.E., "The Design Steps of Hybrid Energy System", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.132, pp.1160-1164, 2017
Karan Y. , As N., Şahin M.E., "Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.132, pp.509-512, 2017
Şahin M.E., Ozdinc I., "Design of Wave Energy Converter System with Linear Generator", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.128, pp.B243-B245, 2015
Şahin M.E., Okumus H.I., Aydemir M.T., "Implementation of an electrolysis system with DC/DC synchronous buck converter", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.39, pp.6802-6812, 2014
Şahin M.E., Okumus H.I., "Fuzzy logic controlled parallel connected synchronous buck DC-DC converter for water electrolysis", IETE JOURNAL OF RESEARCH, vol.59, pp.280-288, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Aden I.A. , Kahveci H., Şahin M.E., "Single Input, Multiple Output DC-DC Buck Converter for Electric Vehicles", Turkish Journal of Electromechanics and Energy, vol.2, pp.7-13, 2017 (Link)
Şahin M.E., "Second Year with “Turkish Journal of Electromechanics & Energy”", Turkish Journal of Electromechanics and Energy , vol.2, no.1, pp.1-2, 2017 (Link)
Cora Ö.N., Şahin M.E., "Introducing “Turkish Journal of Electromechanics & Energy”", Turkish Journal of Electromechanics and Energy, vol.1, no.1, pp.1-4, 2016 (Link)
Şahin M.E., Okumuş H.İ., "Physical Structure, Electrical Design, Mathematical Modeling and Simulation of Solar Cells and Modules", Turkish Journal of Electromechanics and Energy, vol.1, no.1, pp.5-12, 2016 (Link)
Şahin M.E., "KTÜ TEMİZ ENERJİ EVİ", EMO ŞUBE BULTENİ , cilt.2, ss.30-34, 2015
Dilek B., As N., Şahin M., Karan Y., "Electromagnetic pollution measurement in the RTE university campus area", Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, vol.3, pp.65-72, 2014
Şahin M.E., Okumus H.I., "Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu ( Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink)", EMO Bilimsel Dergi (The Journal of Electrical, Electronics, Computer and Biomedical Engineering), vol.3, pp.17-25, 2013 (Link)
Şahin M.E., Karan Y., As N., "Selective Radiation Measurement for Safety Evaluation on Base Stations", Gazi University Journal of Science, vol.26, pp.73-83, 2013
Şahin M.E., Okumus H.I., "KTÜ Temiz Enerji Evinin Kurulması ve Temel Uygulamalar", Faal Enerji Dergisi, cilt.1, ss.34-36, 2013
Şahin M.E., Okumuş H.İ., Sharaf A.M., "A novel filter compensation scheme for single phase-self-excited induction generator micro wind generation system", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.7, pp.3058-3072, 2012 (Link)
Şahin M.E., Akpinar A.S., Okumus H.I., "Dalga Enerjisi ve Ekonomisi", EMO Trabzon Şube Bülteni, cilt.1, ss.26-28, 2011
Şahin M.E., Okumus H.I., Akpinar A.S., "Dalga Enerjisi ve Deniz Dalgalarından Elektrik Enerjisi Üretim Yöntemleri", FAAL ENERJİ DERGİSİ, cilt.1, ss.94-95, 2011
Şahin M.E., "Seviye Sensörleri Ve Uygulamaları", OTOMASYON DERGİSİ, cilt.1, ss.1-1, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sayı B.C., As N. , Karan Y. , Dizman S. , Şahin M.E., "Bayburt Demirözü Beşpınar Beldesi Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri", International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1018-1018
Karan Y. , Dizman S. , Sayı B.C., As N. , Şahin M.E., "Experimental Setup for Analyzing Electromagnetic Radiation Effect on Bees and Bee Products", International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, TOKAT, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.71-71
Şahin M.E., Sharaf A.M., "A Novel Efficient PV - Battery Powered LED Lighting Scheme", 5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2017, pp.90-94
Aden İ.A., Kahveci H., Şahin M.E., "Single Input Multiple Output DC/DC Buck Converter for Electric Vehicles ", ICADET, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1-9
Şahin M.E., Okumuş H.İ., "The Design Steps of a Hybrid Renewable Energy System", ICCESEN 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, vol.1, pp.230-230
Karan Y. , Şahin M.E., As N. , "Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings", International Conferance Computational Experimental Science and Engineering(ICCESEN), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.311-311
Şahin M.E., Okumus H.I., Kahveci H., "Sliding mode control of PV powered DC/DC Buck-Boost converter with digital signal processor", 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE ECCE-Europe), Geneva, ISVIÇRE, 8-10 Eylül 2015, pp.1-1
Şahin M.E., Özdinç I., " Design of Wave Energy Converter System with Linear Generator", ICCESEN 2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.224-224
Şahin M.E., Okumus H.I., "Comparison of Three Different Controllers for PV Powered Buck-Boost DC-DC Converter", 2nd International Conference on Computational &Social Sciences(ICCSS-14), RİZE, TÜRKIYE, 26-28 Ağustos 2014, vol.1, pp.1-11
Karan Y., As N., Şahin M., "Yüksek Kazançlı Kablosuz Ağ Adaptörlerinde Elektromanyetik Radyasyon Analizi", TFD 31. Uluslararası Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 21-24 Temmuz 2014, pp.79-79
Dilek B., As N., Şahin M., Karan Y., "Electromagnetic Pollution Measurement in the RTE University Campus Area", 2nd Global Conference on Environmental Studies, Roma, ITALYA, 10-12 Nisan 2014, pp.x-x
Dilek B., As N., Şahin M.E., "RTE Üniversitesi Kampüs Alanında Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü", GEFİK'13, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Temmuz 2013, cilt.1, ss.1-1
Dilek B., As N., Şahin M.E., "RTE Üniversitesi Merkez Kampüs Güney Hattı Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü", EMANET 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2013, cilt.1, ss.1-6
Şahin M.E., Okumus H.I., "Small Signal Analyses and Hardware Implementation of a Buck-Boost Converter for Renewable Energy Applications", International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, ISPANYA, 20-23 Ekim 2013, pp.330-335
Şahin M.E., Okumus H.I., "A Fuzzy Logic Controlled PV Powered Buck-Boost DC-DC Converter for Battery-Load System", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications IEEE Conference, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2012, vol.1, pp.1-5
Şahin M.E., Okumus H.I., "A Sliding Mode and Fuzzy Logic Controlled PV Powered Buck-Boost DC-DC Converter ", 9TH International Conference on Electronics and Computation(ICECCO 2012), ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, vol.1, pp.195-198
Sharaf A.M., Şahin M.E., Okumus H.I., "A Novel Photovoltaic PV-Powered Boost Battery Charging FACTS Scheme for Electric Vehicles", 3nd International Conference on Nuclear &Renewable Energy Resources, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2012, vol.1, pp.1-6
Şahin M.E., Okumus H.I., "Fuzzy Logic Controlled Buck-Boost DC-DC Converter for Solar Energy-Battery System", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications IEEE Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2011, vol.1, pp.394-397
Şahin M., Karan Y., As N., "Spectrum Analyzer Measurement Technique for Safety Evaluation on Wireless Communication Systems", URSIGASS2011 IEEE Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-20 Ağustos 2011, pp.1-4 (Link)
Sharaf A.M., Şahin M.E., "A Novel Photovoltaic PV-Powered Battery Charging Scheme for Electric Vehicles", ICEAS 2011 IEEE Conference, Odisha, HINDISTAN, 28-30 Aralık 2011, vol.1, pp.1-5
Şahin M.E., Nevruzoğlu V., "Computer Controlled Solar House For Measurement Rize City Solar Energy Potansiel", 2nd International Conference on Nuclear &Renewable Energy Resources, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Temmuz 2010, vol.1, pp.310-314
Şahin M.E., Okumus H.I., "Eş Zamanlı Azaltan Dönüştürücü Devresi İle Tasarlanmış Bir Elektroliz Sistemi ile Hidrojen Elde Etme", ELECO 2010 IEEE Conference, BURSA, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 2010, cilt.1, ss.58-62
Şahin M.E., Altaş İ.H., Okumus H.I., "Design and Analysis of Fuzzy Controller for a Single Holding Tank", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2010, vol.1, pp.250-254
Şahin M.E., Nevruzoğlu V., Şenyurt Ö., "Rize İli için Tasarlanmış Bilgisayar Kontrollü Güneş Evi Modeli", Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi(Uluslararası Katılımlı), KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2009, cilt.1, ss.273-278
Şahin M.E., Okumus H.I., "Fuzzy Logic Controlled Synchronous Buck DC-DC Converter for Solar Energy-Hydrogen Systems", International Symposium on INnovations in İntelligent SysTems and Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2009, vol.1, pp.200-204
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M.E., "Devre Analizi ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı Deneyleri(Genişletilmiş 2. Baskı)", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018
Şahin M.E., "Devre Analizi ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı Deneyleri ( Bİlgisayar Destekli Konu Anlatımlı)", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi