Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gün M. , Karadağ H. , "A STUDY ON VENTURE CAPITAL: PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.57-74, 2016
Gün M. , "Analysis of Participation Banks in Turkey in Terms of Agency Theory and a Model Proposal", International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol.2, pp.43-54, 2016 (Link)
Gün M. , Karadağ H., "A Study on Venture Capital Performance Analysis of Venture Capital Investment Trust Incorporations in Turkey", Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences, vol.16, pp.57-74, 2016 (Link)
Yildirim K., Gün M. , "Public Attitude to Nuclear Energy from Climate Change and Energy Security Perspectives in Turkey", Journal of Social and Administrative Sciences, 2016
Gün M. , Kutlu M., Karamustafa O., "Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları CDS Üzerine Etkisi", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.556-575, 2016 (Link)
Gün M. , Kutlu M. , Karamustafa O. , "Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Üzerine Etkisi", İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.556-575, 2016 (Link)
Yildirim K. , Gün M. , "Public Attitude to Nuclear Energy from Climate Change and Energy Security Perspectives in Turkey", Journal of Social and Administrative Sciences, vol.3, pp.141-160, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Sarikovanlik V., Gün M. , "FIXED VS FLOATING UNDER WHICH EXCHANGE RATE REGIMES PPP HOLDS AN EMPIRICAL STUDY ON TURKISH ECONOMY", İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, pp.100-118, 2015 (Link)
Gün M. , "Comparative Analysis of Profit Shares and Interest Rates", Afro Eurasian Studies, cilt.4, ss.62-82, 2015
Sarıkovanlık V. , Gün M., "FIXED VS. FLOATING: UNDER WHICH EXCHANGE RATE REGIMES PPP HOLDS-AN EMPIRICAL STUDY ON TURKISH ECONOMY", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, pp.100-118, 2015 (Link)
Kutlu M., Gün M., Karamustafa O., "Kredi Kartı Kullanımında Satın Alma İsteğinin Kontrolü: Rize Örneği", Maliye Finans Yazıları Dergis, pp.131-144, 2015 (Link)
Çetin B.I., Gün M. , "An Analysis of Income Types and Income Inequality The Case of Turkey Between 2002 and 2009", Afro Eurasian Studies, cilt.3, ss.17-43, 2014
Gün M., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bankalar Endeksi için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.41-56, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gün M. , "Sukuk Transactions in Turkey: Value at Risk Approach", 25th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Berlin, ALMANYA, 23-25 Mayıs 2018, vol.1, pp.445-461 (Abstract)
Karadağ H. , Gün M. , "Türkiye ve Azerbaycan Vatandaşlarının Karşılıklı Olarak Gayrimenkul Edinimlerinin Ülke Ekonomilerine Etkileri", 1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.515-518
Yildirim K. , Gün M. , "PUBLIC ATTITUDE TO NUCLEAR POWER IN TURKEY", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium, St.Petersburg, RUSYA, 9-13 Kasım 2015, pp.46-46 (Link)
Kutlu M. , Gün M. , Karamustafa O. , "Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları ve Bilinci Araştırması: Rize Örneği", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.1106-1110
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gün M. , "bölüm 9 Risk ve Getiriyi Tanımlama", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.209-232, 2016 (Link)
Gün M. , "bölüm 7 Tahvil Değerleme, ", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.155-182, 2016 (Link)
Gün M. , "bölüm 8 Hisse Senedi Değerleme", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.183-208, 2016 (Link)
Gün M. , "LİKİDİTE VE DEĞERLEME: LİKİT VARLIK VE LİKİT OLMAYAN VARLIK DEĞERLERİ İÇİN İSKONTO DEĞERLEMESİ, TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI İÇİN MODEL UYGULAMASI", İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi