Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yildirim K. , Gün M. , "Public Attitude to Nuclear Energy from Climate Change and Energy Security Perspectives in Turkey", Journal of Social and Administrative Sciences, vol.3, pp.141-160, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Gün M. , Karadağ H. , "A STUDY ON VENTURE CAPITAL: PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.57-74, 2016
Gün M. , Kutlu M. , Karamustafa O. , "Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Üzerine Etkisi", İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.556-575, 2016 (Link)
Sarıkovanlık V. , Gün M., "FIXED VS. FLOATING: UNDER WHICH EXCHANGE RATE REGIMES PPP HOLDS-AN EMPIRICAL STUDY ON TURKISH ECONOMY", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, pp.100-118, 2015 (Link)
Kutlu M., Gün M., Karamustafa O., "Kredi Kartı Kullanımında Satın Alma İsteğinin Kontrolü: Rize Örneği", Maliye Finans Yazıları Dergis, pp.131-144, 2015 (Link)
Gün M. , "Comparative Analysis of Profit Shares and Interest Rates", Afro Eurasian Studies, cilt.4, ss.62-82, 2015
Gün M., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bankalar Endeksi için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.41-56, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karadağ H. , Gün M. , "Türkiye ve Azerbaycan Vatandaşlarının Karşılıklı Olarak Gayrimenkul Edinimlerinin Ülke Ekonomilerine Etkileri", 1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.515-518
Yildirim K. , Gün M. , "PUBLIC ATTITUDE TO NUCLEAR POWER IN TURKEY", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium, St.Petersburg, RUSYA, 9-13 Kasım 2015, pp.46-46 (Link)
Kutlu M. , Gün M. , Karamustafa O. , "Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları ve Bilinci Araştırması: Rize Örneği", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.1106-1110
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gün M. , "bölüm 9 Risk ve Getiriyi Tanımlama", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.209-232, 2016 (Link)
Gün M. , "bölüm 7 Tahvil Değerleme, ", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.155-182, 2016 (Link)
Gün M. , "bölüm 8 Hisse Senedi Değerleme", Finans, Sarıkovanlık Vedat, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.183-208, 2016 (Link)
Gün M. , "LİKİDİTE VE DEĞERLEME: LİKİT VARLIK VE LİKİT OLMAYAN VARLIK DEĞERLERİ İÇİN İSKONTO DEĞERLEMESİ, TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI İÇİN MODEL UYGULAMASI", İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi, İSTANBUL, 2016 (Link)