Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Findik H. , Çeliker M. , Aslan M.G., Beyazal Çeliker F. , İnecikli M.F. , Dursun E. , et al., "The relation between retrobulbar blood flow and posterior ocular changes measured using spectral-domain optical coherence tomography in patients with obstructive sleep apnea syndrome", INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, no.10792, pp.1-13, 2018 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Dursun E. , Çeliker M., Durakoğlugil T. , Beyazal M. , İnecikli M.F. , et al., "Evaluation of vascular variations at cerebellopontine angle by 3D T2WI magnetic-resonance imaging in patients with vertigo ", JOURNAL OF VESTİBULAR RESEARCH-EQUİLİBRİUM & ORİENTATİON, vol.27, no.2-3, pp.147-153, 2017 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Özgür A., Çeliker M. , Beyazal M. , Turan A. , Terzi S. , et al., "The Efficacy of Magnetic Resonance Imaging for the Diagnosis of Superior Semicircular Canal Dehiscence", JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.14, pp.1-4, 2017 (Link)
Özdemir B. , Kanat A. , Erturk C., Batçik O.E. , Balik M.S. , Yazar U., et al., "Restoration of Anterior Vertebral Height by Short-Segment Pedicle Screw Fixation with Screwing of Fractured Vertebra for the Treatment of Unstable Thoracolumbar Fractures.", WORLD NEUROSURGERY, vol.99, pp.409-417, 2017
Beyazal Ç.F., Özgür A., Çeliker M., Beyazal M., Turan A., Terzi S., et al.,"The Efficacy of Magnetic Resonance Imaging for the Diagnosis of Superior Semicircular Canal Dehiscence.", JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.-, 2017
Nas Ö.F., İnecikli M.F., Hacikurt K., Büyükkaya R., Özkaya G., Özkalemkaş F., et al., "Effectiveness of percutaneous vertebroplasty in patients with multiple myeloma having vertebral pain", DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.22, pp.263-268, 2016 (Link)
Kazdal H. , Kanat A. , Findik H. , Şen A. , Özdemir B. , Batçik O.E., et al., "Transorbital Ultrasonographic Measurement of Optic Nerve Sheath Diameter for Intracranial Midline Shift in Patients with Head Trauma.", WORLD NEUROSURGERY, vol.85, pp.292-7, 2016
Özdemir B. , Kanat A. , Ertürk C., Batçik O.E., Balik M.S., Beyazal Çeliker F. , et al., "Restoration of anterior vertebral height by short segment pedicle screw fixation with screwing fractured vertebra for the treatment of unstable thoracolumbar fractures.", WORLD NEUROSURGERY, pp.31281-31285, 2016 (Link)
Nas O., İnecikli M.F. , Kacar E., Buyukkaya R., Ozkaya G., Aydın O., et al., "Effectiveness of percutaneous vertebroplasty in cases of vertebral metastases.", DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL IMAGING, vol.96, pp.1161-8, 2015
Cebeci H., Aydın O., Ozturk-Isik E., Gumus C., İnecikli M.F. , Bekar A., et al., "Assesment of perfusion in glial tumors with arterial spin labeling; comparison with dynamic susceptibility contrast method.", EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.83, pp.1914-9, 2014
İnecikli M.F., Hakyemez B., "Vertebroplasti", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.5, pp.65-75, 2012 (Link)
Doğan N., İnecikli M.F. , Ellergezen S., Evrensel T., Erdoğan C., "Subcutaneous Venous Port Implantation Under Guidance of Imaging Methods: Single Centre Experience", UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.20, pp.148-155, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beyazal Çeliker F. , Terzi S. , Beyazal M. , Çeliker M. , Özgür A., İnecikli M.F. , et al., "İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri ", Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.399-402, 2018
Beyazal M. , Beyazal Polat H. , Beyazal Çeliker F. , Kara E. , Turan A. , İnecikli M.F. , et al., "Glomerülonefritli hastalarda böbrek parankiminin gerinim elastografi ile değerlendirilmesi", Ortadoğu Tıp Dergisi, ss.7-8, 2018
Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , İnecikli M.F. , Kadioğlu M.E., Aydin H.R., Durakoğlugil T. , "The Monitoring of Preoperative External Detorsion with Diffusion-Weighted Imaging in a Patient with Acute Testicular Torsion", Hindawi Case of Radiology, vol.2017, pp.1-3, 2017 (Link)
Baydur Şahin S. , Gök İnecikli S., Ayaz T. , İlkkiliç K., İnecikli M.F., Metin Y. , et al., "Alterations of Thyroid Volume, Levels of Thyroid Hormone and Autoantibody in Women with Hashimoto’s Thyroiditis", Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.6, ss.138-141, 2015 (Link)
Ceylan I., Er A., Akman C., İnecikli M.F., Yasli G., Korkmaz O., "Çocukluk Çağı ve Adolesan Baş Ağrılarında Bilgisayarlı Tomografi Bulguları, Benign İntrakranial Patolojiler ve Sıklığı ", SMYRNA TIP DERGİSİ, ss.10-15, 2014 (Link)
İnecikli M.F., Kafa İ.M., Uysal M., Bakirci S., Oygucu İ.H., "Multiple Variations of The Branches of Abdominal Aorta", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANATOMICAL VARIATIONS, vol.3, pp.88-90, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , "Stroke tedavisinde mekanik trombektominin etkinliği", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.36-36
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Kadioğlu M.E., İnecikli M.F. , Turan A. , Şimşek M.M., "Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.40-40 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , "Postpartum dönemde gelişen sinüs ven trombozu", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.46-46 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , Gök İnecikli S., "Vertebroplasti işlemi komplikasyonlarının klinik bulgular ile korelasyonu", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.18-18 (Link)
İnecikli M.F. , "KİFOPLASTİ, VERTEBROPLASTİ ve VERTEBRAL RF ABLASYON İŞLEMLERİNİN AĞRI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ", 13. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2018, ss.01-01 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , "AKCİĞER KANSERİNDE KAUDA EKUİNA METASTAZLARI, MRG BULGULARI", Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.56-56
İnecikli M.F. , Beyazal Çeliker F. , Kadioğlu M.E., Gök İnecikli S., Beyazal M. , "SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYONUN MR BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. OLGU ÖRNEĞİ ", Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.58-59
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , Gök İnecikli S., "Serebral anevrizma tedavisi sonrası gelişen komplikasyon watershed infarktı", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.36-36 (Link)
İnecikli M.F. , "VERTEBROPLASTY WITH TRAJECTORY PLANNING and 3D ROAD MAP APPLICATIONS. FIRST EXPERIENCES", European Congress of Radiology (ECR) 2018, VİYANA, AVUSTURYA, 28 Şubat - 4 Mart 2018, pp.0826-0826 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Turan A. , Kadioğlu M.E., Beyazal Çeliker F. , "UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONU UYGULANMIŞ OLGUDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN MR VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.30-31
İnecikli M.F. , Beyazal Çeliker F. , Çeliker M. , Gök İnecikli S., Turan A. , "BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR SEKANSLARININ TANIYA KATKISI", Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.32-32
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M. , Kadioğlu M.E., Beyazal M. , Turan A. , İnecikli M.F. , et al., "Mastikatör kitleyle presente skuamöz hücreli karsinom perinöral tümör yayılım bulguları", Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Şubat 2018, ss.41-41 (Link)
İnecikli M.F. , "Effectiveness of Percutaneous Vertebroplasty, Kyphoplasty and Radifrequency Ablation Mathods in Cases of Vertebral Metastases ", 10th Annual World Cancer Congress 2017, Barcelona, ISPANYA, 19-21 Mayıs 2017, pp.255-255 (Link)
İnecikli M.F. , Çeliker M., Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Turan A. , "GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI", Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.262-262 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , Turan A. , Kadioğlu M.E., "İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI", Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.322-322 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , "Yetişkin Hastada Sakral Nöroblastik Tümör", Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.42-42 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M., Beyazal M. , İnecikli M.F. , Turan A. , "NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI", TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.27-27 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , İnecikli M.F. , Turan A. , "Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı", Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.34-34 (Link)
İnecikli M.F. , Rakici S. , Beyazal M. , Uzun H. , Metin Y. , "Prostat Karsinomlu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Yan Etkileri Azaltan Girişimsel Radyolojik Yöntem: Hidrojel Enjeksiyonu.", 12. GİRŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mart 2017, ss.12-12 (Link)
İnecikli M.F. , Çeliker M., Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Demirci M. , "Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç", Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.30-30 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , "Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi", Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.31-31 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Turan A. , "TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ", Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.265-265 (Link)
İnecikli M.F. , "TRASE PLANLAMA VE 3 BOYUTLU ROAD MAP YAZILIMLARI EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK BİYOPSİ, İLK TECRÜBELER", 38. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2017, ss.20-21 (Link)
İnecikli M.F. , Beyazal M. , "MİKRODALGA ABLASYON UYGULANMIŞ RCC KİTLESİNİN MR İLE TAKİP SONUÇLARI", Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.329-329 (Link)
İnecikli M.F., Yldirim N., Tok M., Hakyemez B., "Boyun Bölgesine Künt Travmalı Olguda Mediastene Uzanan Hematom Boşaltılması Sonrası Patolojik Tanı: T-Hücreli Lenfoma", 30. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 4 Kasım 2009 - 9 Kasım 2016, ss.336-336 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Özgür A. , Çeliker M., İnecikli M.F., Durakoğlugil T. , et al., "Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.107-107 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Başaran F. , Çeliker M., Zengin E. , Kadioğlu M.E., Beyazal M. , et al., "İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.96-96 (Link)
İnecikli M.F., Nas Ö.F., Hakyemez B., Beyazal Çeliker F. , Gök İnecikli S., Beyazal M. , "Vertebral Metastazlarda Rf Ablasyonun Etkinliği İlk Sonuçlar", 37. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, ss.53-53 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Başaran F. , Terzi S. , Çeliker M., Kadioğlu M.E., Zengin E. , et al., "Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.97-97 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Kadioğlu M.E., Zengin E. , Başaran F. , Çeliker M., Beyazal M. , et al., "Amelanotik Melanom Metastazı Prezente Olan Malign Melanom Olgusu", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.108-108 (Link)
Nas Ö.F., İnecikli M.F., Hacikurt K., Büyükkaya R., Özkaya G., Özkalemkaş F., et al., "Effectiveness of percutaneous vertebroplasty in cases of multiple myeloma with vertebral pain", European Congress of Radiology (ECR) 2016, VİYANA, AVUSTURYA, 2-6 Mart 2016, pp.232-232 (Link)
İnecikli M.F., Çavuşoğlu İ.G., Hakyemez B., "Yüksek Riskli Vertebra Kırıklarında Vertebroplasti", 31. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim 2010 - 2 Kasım 2016, ss.103-103 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M., Durakoğlugil T. , Beyazal M. , İnecikli M.F., Özgür A. , et al., "Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi", Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26 Mayıs - 28 Kasım 2016, ss.22-22 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Başaran F. , Kadioğlu M.E., Zengin E. , Beyazal M. , İnecikli M.F., "Dev İntrakranyal Lipom; MR Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26-28 Mayıs 2016., ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.95-95 (Link)
Çavuşoğlu İ.G., İnecikli M.F., Hakyemez B., "Temporal Lob Epilepsili Olgularda Insular Korteks Etkileniminin MR Spektroskopi İle Değerlendirilmesi", 31. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim 2010 - 2 Kasım 2016, ss.89-89 (Link)
İnecikli M.F., Nas Ö.F., Kaçar E., Büyükkaya R., Özkaya G., Aydin Ö., et al., "To assess the effectiveness of percutaneous vertebroplasty (PV) in patients with vertebral collapse due to metastases", World Congress and Expo on Oncology & Radiology, DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 18-20 Nisan 2016, pp.2-2 (Link)
İnecikli M.F., Gök İnecikli S., Ertürk A. , Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , "Multiple Skleroz Ön Tanılı Hastada Ender Bir Sonuç: Kranial Tutulumlu Lyme Hastalığı", Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.247-247 (Link)
İnecikli M.F., Akça N. , Gök İnecikli S., Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , "Peniste Nadir Görülen Venöz Vasküler Patoloji: Mondor Hastalığı", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.905-905 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Kadioğlu M.E., Başaran F. , Beyazal M. , Çeliker M., Turan A. , et al., "Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.127-127 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Özergin Coşkun Z. , Başaran F. , Çeliker M., Beyazal M. , Turan A. , et al., "Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.275-275 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Dursun E. , Çeliker M., Durakoğlugil T. , Beyazal M. , İnecikli M.F., et al., "Vertigolu Hastalarda Serebellopontin Köşe Vasküler Varyasyonlarının 3D T2WI MRG ile Değerlendirilmesi", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.236-236 (Link)
Gök İnecikli S., Ekici S., İnecikli M.F., Mercantepe F. , Ertürk A. , Sönmez A.İ., "Doğu Karadeniz’de Zoonozlar: Bir Leptospiroz Olgusu", AHEKON 2015, 6. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 2015, ss.1-1 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Özgür A. , Çeliker M., Beyazal M. , İnecikli M.F., Başaran F. , et al., "Stridor ve Disfajinin Nadir Sebebi; Laringeal Varis BT Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.311-311 (Link)
Beyazal M. , Serdaroğlu Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , İnecikli M.F., "Çok Nadir Görülen Konus Medullaris Kitlesi; Subependimom Olgusu MR Görüntüleme Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.183-183 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Başaran F. , Turan A. , Metin Y. , İnecikli M.F., et al., "Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.144-144 (Link)
Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , İnecikli M.F., Durakoğlugil T. , Metin Y. , Orhan Metin N. , et al., "Yetişkin Hastada Bilateral Toplayıcı Sistem Duplikasyonu, Sol Tek Üreterde Görülen Megaüreter Ve Sol Prostatik Üretraya Açılan Ektopik Üreter Görüntüleme Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.892-892 (Link)
Beyazal M. , Serdaroğlu Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , İnecikli M.F., Durakoğlugil T. , "Nadir Görülen Spinal Kitle; Konus Medullaris Yerleşimli Teratom MR Görüntüleme Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.181-181 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M., Beyazal M. , İnecikli M.F., Başaran F. , "Prestyloid Parafaringeal Alanın Malign Mezenşimal Tümörü: Difüzyon ve MR bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.276-276 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M., Özgür A. , Beyazal M. , İnecikli M.F., Turan A. , et al., "Frontal Mukopiyosel; BT ve MR ve Diffüzyon MR Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.281-281 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Çeliker M., Beyazal M. , İnecikli M.F., Durakoğlugil T. , Terzi S. , et al., "Meningoseli Taklit Eden İnflamatuar Nazal Polip ve Sfenoid Kanatta İntraosseöz Lipom Birlikteliği: BT ve MR Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.292-292 (Link)
Rakici S. , İnecikli M.F., Okumuş N.Ö., Uzun H. , Zorba O.Ü. , Çinar Y. , et al., "Prostat Kanserinde Prostat SpaceOAR Jel Enjekte Edilerek Yüksek Doz Radyoterapi", 21. Ulusal Kanser KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.92-92 (Link)
Kurt A. , Türüt H. , Acipayam A., İnecikli M.F., "Künt Toraks Travmasına Sekonder Gelişen Massif Ekstraplevral Hematom", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.196-196 (Link)
Gök İnecikli S., Ekici S., İnecikli M.F., Ertürk A. , Sönmez A.İ., "Zoonoses at Work Again: Lyme Findings from Eastern Black Sea Region", 20th WONCA Europe Conference 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, pp.1193-1193 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Özgür A. , Çeliker M., Beyazal M. , Turan A. , İnecikli M.F., et al., "Kallman Sendromu MR Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.309-309 (Link)
İnecikli M.F., Terzi S. , Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Özgür A. , Çeliker M., et al., "Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisinde Preoperatif Süperselektif Embolizasyon", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.1412-1412 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Başaran F. , Çeliker M., Beyazal M. , Kadioğlu M.E., İnecikli M.F., et al., "Nadir Bir Yerleşim: Nazal Kavitede Ekstramedüller Plazmositomun MR ve Diffüzyon MR Bulguları", Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.203-203 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Terzi S. , Çeliker M., Beyazal M. , İnecikli M.F., Durakoğlugil T. , et al., "Erken Evre Glomus Timpanikum: BT ve MR Bulguları", 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2015, ss.280-280 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Turan A. , Metin Y. , İnecikli M.F., "Radiküler Semptomları Olan Genç Hastada: Sinovyal Kist ve MR Bulguları", 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.11-11 (Link)
Metin Y. , Orhan Metin N. , Taşçi F. , Özdemir O. , İnecikli M.F., "İleri Yaş Grubunda Akılda Tutulması Gereken Bir Tanı; Diffüz B Hücreli Lenfoma: 4 Farklı Olgu Sunumu", Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, ss.259-259 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Turan A. , Orhan Metin N. , İnecikli M.F., "İntrakranial Lipom, Korpus Kallosum Disgenezisi ve Septum Pellusidum Yokluğunun Birlikteliği", 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.233-233 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Turan A. , Beyazal M. , Beyazal Polat H. , İnecikli M.F., "Primer Peritoneal Seröz Kistadenokarsinom: BT Bulguları ve Patolojik Korelasyonu", 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.891-891 (Link)
Beyazal Çeliker F. , Beyazal M. , Turan A. , Metin Y. , İnecikli M.F., Taşçi F. , "Ekstrapulmoner Sekestrasyon Ve Kistik Adenomatoid Malformasyon Birlikteliği: BT Bulguları", 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.549-549 (Link)
Balik G. , Kağitçi M., Şentürk Ş. , Bayoğlu Tekin Y. , İnecikli M.F., "Postmenapozal Dönemde Torsiyone Over Kisti", 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Kasım 2014, ss.176-176 (Link)
Baydur Şahin S. , Gök İnecikli S., Ayaz T. , İlkkiliç K., İnecikli M.F., Metin Y. , et al., "Hashimoto Tiroiditi Tanılı Kadın Hastalarda Tiroid Volümü, Hormon ve Otoantikor Düzeylerindeki Değişim: 2 Yıllık İzlem Çalışması", TAHEV 8. Aile Hekimliği Güz Okulu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2014, ss.001-001 (Link)
Beyazal M. , Beyazal Çeliker F. , Serdaroğlu Beyazal M. , Orhan Metin N. , Metin Y. , İnecikli M.F., et al., "Lomber Vertebra Korpusunda Saptanan Soliter Lezyon; Anevrizmal Kemik Kisti?", 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.1250-1250 (Link)
İnecikli M.F., Çavuşoğlu İ.G., Yildirim O., Hakyemez B., "Percutaneous Vertebroplasty In Treatment Of Malignant And Benign Vertebral Fractures", ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium , New York, A.B.D., 21-26 Nisan 2012, pp.1809-1809 (Link)
Yildirim O., Cebeci H., Hakyemez B., İnecikli M.F., Parlak M., "Differentiation of Radiation Necrosis from Recurrent Brain Tumors: Role of Perfusion CT", ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium , New York, A.B.D., 21-26 Nisan 2012, pp.26-26 (Link)
Çavuşoğlu İ.G., İnecikli M.F., Hakyemez B., "Contribution of Insular Cortex in Determining Epileptic Focus in Temporal Lobe Epileptic Cases and Research on Its Importance on Hippocampus Lateralization Using Evidence by Spectroscopic Detection MR and PET/CT", ASNR 50th Annual Meeting & The Foundation of the ASNR Symposium , New York, A.B.D., 21-26 Nisan 2012, pp.1929-1929 (Link)
İnecikli M.F., Uysal M., Bakirci S., Oygucu İ.H., "Multiple Variations of the Branches of Abdominal Aorta", 4th Asian – Pasific International Congress of Anatomists (APICA), AYDIN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2005, pp.261-261 (Link)
Uysal M., İnecikli M.F., Bakirci S., Ari İ., Coşkun İ., "Bilateral Anomalies in the Course of the Internal Carotid Artery", 4th Asian – Pasific International Congress of Anatomists (APICA), AYDIN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2005, pp.589-589 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi