Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taş S., Başkan K., Kamber Taş S.S. , "TURİSTİK DESTİNASYON TERCİHLERİNDE FİLMLERİN VE TV DİZİLERİNİN ETKİSİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, no.10, ss.1134-1145, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uygun H. , Başkan K. , Erkiliç E. , "ORTAK PAZARLAMA STRATEJİSİYLE OLUŞTURULAN YENİ DESTİNASYONLARIN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI: RİZE VE ARTVİN ÜZERİNE BİR UYGULAMA", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, pp.299-309
Özkan E., Taş S., Başkan K., Curkan S.C., "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ: ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12 Kasım - 15 Aralık 2015, ss.1547-1556
Baskan K., Taş S., Uygun H., "Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitim Potansiyelinin Bölge Konaklama İşletmelerine Göre Değerlendirilmesi", Uluslararası Avrasya Turizm Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, cilt.3, no.1, ss.317-330
Başkan K., Avcıkurt C., "Bir Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri Olarak Geleneksel Tören Keşkeği İncelemesi", Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.618-626
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Taş S., Başkan K., "GASTRONOMİK DEĞERLER VE DESTİNASYON İLİŞKİSİ ''Çamlıhemşin Vadisinde Yiyecek İçecek İşletmeleri Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı''", Gastronomi Üzerine Araştırmalar, BOZOK D., AVCIKURT C., DOĞDUBAY M., SARIOĞLAN M. , GİRGİN, G. K., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.373-384, 2017 (Link)
Taş S., Başkan K., "Uluslararası Turizm Pazarlaması", Turizm Pazarlaması Temel İlkeler ve Uygulamalar, Bozkurt M., Şahin B., Ed., Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.459-485, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi