Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TÜRKİYEDE Kİ ENDEMİK TATLISU BALIĞI TÜRLERİNİN DNA BARKOTLAMASI", BAP Arastırma Projesi, 2015.53.008.103.01.01, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye'de Dağılım Gösteren Capoeta Cinsine Ait Türlerin Taksonomik Revizyonu", BAP Doktora, 2015.53002.103.01.06, Yönetici, Devam Ediyor
" Türkiye'de Dağılım Gösteren Squalius Cinsinin Taksonomik Revizyonu", BAP Doktora, 2015.53002.103.01.05, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye’de Dağılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", TÜBITAK Projesi, 215Z074, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye’deki Noktalı İnci balığı, Alburnoides Jeitteles, 1861 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", TÜBITAK Projesi, 113Z102, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ANADOLUNUN DOĞUSUNDA Kİ SQUALİUS POPULASYONLARININ GENETİK ANALİZİ", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.01.1, Araştırmacı, 2015
"Türkiyedeki Gobio Cinsinin Taksonomik Revizyonu ", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.2, Yönetici, 2015
"Türkiye de Dağılım Gösteren Barbus (Cyprinidae) Cinsine Ait Türlerin Taksonomik Revizyonu", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.1, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi