Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karan N.B., Aricioğlu B. , " Assessment of Bone Healing After Mineral Trioxide Aggregate and Platelet-rich Fibrin Application in Periapical Lesions using Cone-beam Computed Tomographic Imaging", CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, vol.1, no.1, pp.1-1, 2019
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aricioğlu B. , Hatipoğlu Ö., "A TREATMENT METHOD OF MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE AS OPTIONAL IN UNDONE APEX FORMATION", Selcuk Dental Journal,
Karan N.B., Aricioğlu B. , "Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Apikal DokularÜzerindeki İyileşmeye Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
Aricioğlu B. , Hatipoğlu Ö. , "Yeni Sonik Sistem Vibringe ile Farklı İrrigasyon Sistemlerinin Kök Kanallarından Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, no.1, ss.407-415, 2019
Hatipoğlu Ö. , Aricioğlu B. , "Repair Versus Replacement: A Questionnaire Examining the Repair Preferences of Turkısh Dentists in Dental Restorations", İnternational Journal of Oral and Dental Health, vol.5, pp.077-077, 2019 (Özet)
Aricioğlu B. , Hatipoğlu Ö., "Effects of surface treatments on the bond strength of glass hybrid restorative system repaired with hybrid composite resin", International Dental Research, vol.8, pp.131-138, 2019 (Link)
Aricioğlu B. , Arslan İ., Yeşil Duymuş Z., Çelik D., "Comparıson of Calcıum Hydroxıde Removal Effıcacy of DıfferentIrrıgatıon Systems and Photon–Induced Photoacustıc StreamıngTechnıque", Journal of Dental Lasers, vol.1, pp.31-35, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aricioğlu B. , Karan N.B., "Assessment of Periapical Healing After MTA and PRF Application By Using CBCT: A Case Report", The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.325-325
Aricioğlu B. , Babacan M., "Subgingival Oblik Fraktürü Bulunan Santral Kesici Dişin Fiberle Güçlendirilmiş Post Yardımı ile Yapıştırılması", , 8. Uluslararası Endodonti sempozyumu, ,
Aricioğlu B. , Köse T.E., "ÜÇ KÖKLÜ MAKSİLLER İKİNCİ PREMOLAR DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ", 8. Uluslararası Endodonti sempozyumu, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi