Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güveloğlu A. , "Antik Çağ'ın Damak Tadı Düşkünü Yazarları", Tarih ve Gelecek, vol.5, pp.256-272, 2019 (Link)
Güveloğlu A. , "An Approach on Tarhana and its Similarity to Hittite word GAtarašganna", Tarih ve Gelecek, vol.5, pp.110-121, 2019 (Link)
Güveloğlu A. , "Eski Yunan ve Roma'da Filozof Sofraları", Humanitas, vol.4, no.7, pp.265-282, 2016 (Link)
Güveloğlu A. , "İmparator Sofraları", Mediterranean Journal of Humanities (MJH), vol.IV, no.8, pp.131-140, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Güveloğlu A. , "Herodotos'un Historiai'sine Göre Uygarlığın Göstergesi olarak Yeme-İçme Adetleri", Tarih Araştırmaları, cilt.XXXIII, ss.1-22, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Güveloğlu A. , "Roma-Illyria İlişkilerinde İlk Dönem", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.XXVIII, ss.305-316, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güveloğlu A. , "Mitolojik Anlatım Geleneğinde İnsanoğlundan Saklanan Besinler", I. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, ARDAHAN, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.81-91 (Link)
Güveloğlu A. , "Historyography of Ancient Food History Wrting", XI. International Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, vol.1, no.6133, pp.72-72 (Link)
Güveloğlu A. , "Antikçağda Karadeniz'de Balık ve Balıkçılık", Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Samsun, TÜRKMENISTAN, 19-21 Ekim 2012, vol.2, pp.727-746
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güveloğlu A. , "Antik Çağ Mutfak Sözlüğü", Pinhan Yayıncılık, İSTANBUL, 2019 (Link)
Güveloğlu A. , "Eski Yunanda Destan Geleneği", Dünden Bugüne Dünya Destanları, Görkem kökdemir & Ayşe Gül Fidan, Ed., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.347-364, 2019 (Link)
Güveloğlu A. , "Antik Çağ'da Beslenme ve Damak tadı", Pinhan Yayıncılık, İSTANBUL, 2018 (Link)
Güveloğlu A. , "Eski Yunan Mitolojisi ne Anlatıyor", Doğu ve Batı Mitolojileri, Esra Kökdemir & Ayşe Gül Fidan, Ed., Delta Bilge Kültür Sanat, Ankara, ss.39-54, 2018 (Link)
Güveloğlu A. , "Roma İmparatorluğu'nun Merkezi ve Doğu Avrupa Eyaletlerinde Yapılanması", Tiydem, KAYSERİ, 2016 (Link)
Güveloğlu A. , "Trakya'da İlk Kentleşme ve Hadrinopolis (Edirne) Örneği", Edirne İçin, Okay, Y., Ed., Doğu Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.29-39, 2013
Güveloğlu A. , "Roma İmparatorlarının Mahkeme Başkanlığı (Yargıçlık) Görevleri", Eski Çağlarda Anadolu2da Hukuk 2, Av. argun Bozkurt, Ed., Ankara Barosu Yayını, Ankara, ss.103-114, 2012
Güveloğlu A. , "Kim Bu Romalı? Antik Roma'da İnsan ve Kültür", Ömer Çapar'a Armağan, T. Yiğit, M. A. Kaya, A. Sina, Ed., Hel Yayıncılık, Ankara, ss.145-161, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi