Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdivanli B. , Şen A. , Koyuncu T., Ergene Ş. , Özdemir A. , Tuğcugil E., "The effect of acute normovolemic hemodilution on plasma fibrinogen level in coronary artery bypass grafting", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.22-28, 2017
Tomak Y., Erdivanli B. , Şen A. , Bostan H., Budak E.T., Pergel A. , "Effect of cooled hyperbaric bupivacaine on unilateral spinal anesthesia success rate and hemodynamic complications in inguinal hernia surgery", JOURNAL OF ANESTHESIA, vol.30, pp.26-30, 2016 (Link)
Şen A. , Erdivanli B. , Tomak Y., Pergel A. , "Reversal of neuromuscular blockade with sugammadex or neostigmine/atropine: Effect on postoperative gastrointestinal motility", JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, vol.32, pp.208-213, 2016 (Link)
Kazdal H., Kanat A., Findik H., Şen A. , Ozdemir B., Batcik O.E., et al., "Transorbital Ultrasonographic Measurement of Optic Nerve Sheath Diameter for Intracranial Midline Shift in Patients with Head Trauma", WORLD NEUROSURGERY, vol.85, pp.292-297, 2016
Kazdal H. , Kanat A. , Şen A. , Kirbaş S. , Ardic G., Tüfekçi A. , et al., "A Novel Clinical Observation in Neuroleptic Malignant-Like Syndrome First Demonstration of Early Progression of Hydrocephalus", JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.35, pp.211-212, 2015
Ertürk A., Çopur Çiçek A., Gümüş A., Cüre E., Şen A., Kurt A., et al.,"Molecular characterisation and control of Acinetobacter baumannii isolates resistant to multi-drugs emerging in inter-intensive care units", ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.13, 2014
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Kazdal H., Tuğcugil E., "Efficacy of Continuous Epidural Analgesia versus Total Intravenous Analgesia on Postoperative Pain Control in Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Retrospective Case-Control Study", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kazdal H., Kanat A., Batcik O.E., Ozdemir B., Senturk S., Yildirim M., et al., "Central Sagittal Angle of the Sacrum as a New Risk Factor for Patients with Persistent Low Back Pain after Caesarean Section", ASIAN SPINE JOURNAL, vol.11, pp.726-732, 2017
Kazancioğlu L. , Batçik Ş. , Kazdal H. , Şen A. , Şekeryapan Gediz B. , Erdivanli B. , "Complication of peribulbar block: Brainstem anaesthesia", Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, vol.45, pp.231-233, 2017
Taş S., Köse R. , Şen A. , Balik M.S., "Post-operative outcomes following the excision of dorsal wrist ganglions with/without the use of methylene blue", Hand and Microsurgery, vol.5, pp.1-6, 2016
Özdemir A., Şen A. , Özdemir A., Erdivanli B., Seda Güvendag Güven E., Tuğcugil E., "A rare complication of spinal anaesthesia: Horner syndrome", Anestezi Dergisi, vol.24, pp.113-115, 2016
Şen A. , "Ağır Akciğer Hastalığının eşlik ettiği Abdominal Aorta Anevrizması Olgusunda epidural anesteziyle endovasküler tedavi", Kafkas J Med Sci, cilt.6, ss.69-71, 2016
Şen A. , Köksal V., "Ventriküloperitoneal şant yerleştirilen Kifoskolyotik Hurler vakasında sugammadeks ile başarılı anestezi yönetimi", Kafkas J Med Sci, cilt.6, ss.202-205, 2016 (Link)
Şen A. , Çeğin M.B., "Opinions and Occupational Expectations of Vocational Academy of Health Related Professions Students A Survey Study", Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.6, pp.110-114, 2016 (Link)
Özdemir A., Kazdal H., Baydur Şahin S., Erdivanli B., Şen A., Yücel A.F., "Feokromositoma olgusunda anestezi deneyimimiz", Abant Tıp Dergisi, cilt.4, ss.188-189, 2015 (Link)
Şen A., Erdivanli B., "Cardiac arrest following butane inhalation", Anesthesia: Essays and Researches, no.2, pp.273-275, 2015 (Link)
Şen A., Erdivanli B., Koyuncu T., Özdemir A., Kazdal H., "Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, pp.62-67, 2015 (Link)
Şen A. , Calapoğlu A.S., "Anesthetic Management of Cornelia de LangeSyndrome A Case Report", Erciyes Med J, cilt.37, ss.43-44, 2015 (Link)
Şen A. , Calapoğlu A.S., Sen H., "Anesthetic Management of Cornelia de Lange Syndrome: A Case Report", ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.37, pp.43-44, 2015
Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Özdemir A., Bozok Ş., Küçüker Ş.A., "Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromunda Venö-Venöz EKMO Deneyimimiz” ", GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ, vol.20, pp.183-186, 2014
Şen A. , Orhan Metin N., Metin Y., "Spinal Epidural Anestezide Kateter Komplikasyonu", J Turgut Ozal Med Cent, vol.21, pp.97-98, 2014 (Link)
Şen A., Çolak M.S., Ertürk E. , Tomak Y., "A randomized-controlled, double-blind comparison of the postoperative analgesic efficacy of caudal bupivacaine and levobupivacaine in minör pediatric surgery.", Korean J Anesthesiol; KJA, vol.66, pp.457-61, 2014
Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Köksal V., Özdemir A., "Intraoperative Spinal Injection in a Morbidly Obese Patient.", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.21, pp.237-239, 2014 (Link)
Köksal V., Şen A., Erdivanli B., Özdemir B., "Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi", Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), vol.5, pp.54-58, 2014 (Link)
Şen A., Balik G., Erdivanli B., Kantaroğlu S., "Musküler distrofi (miyotonik distrofi) tanılı over kanseri vakasında kombine spinal epidural anestezi", Abant Tıp Dergisi, cilt.3, ss.195-197, 2014 (Link)
Şen A., Erdivanli B., Köse R., "Difficult Airway Management in Osmed Syndrome", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.42, pp.368-369, 2014 (Link)
Şen A., İlhan G., Tomak Y., Erdivanli B., Ersöz T., Ergene Ş., "Turk J Anaesth Reanim. 2013; 41(6): 229-231 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.25 TwitterFacebookEmailCompact Role of Cultural Interaction in Tianeptine Abuse and Different Application Methods", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.41, pp.229-231, 2013 (Link)
Şen A., Tomak Y., Erdivanli B., Kurt A., "Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.10, pp.131-133, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şen A. , Sevilgen G., Kesimal G., "Penetran boyun travması: olgu sunumu", 4. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu, TÜRKIYE,
Şen A. , Hocoğlu Z.İ., "Pediatrik Hastada Risperidon İntoksikasyonu", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, TÜRKIYE,
Hatinoğlu N., Şen A. , Taflan M., "Arı sokması sonrası STEMI Kounis Sendromu", 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, TÜRKIYE,
Şen A. , "Kafa Travmalı Yoğun Bakım Hastalarında Orta hat şifti ile Transorbital Ultrasonik optik sinir kalınlığı ilişkisinin değerlendirilmesi", 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, TÜRKIYE,
Tümkaya L., Uydu H.A., Mercantepe T., Şen A. , Bedir R., "Rat kafa travması modelinde posttravmatik uygulanan billberrynin oluşturduğu biyokimyasal, histopatolojik ve immunhistokimyasal değişiklikler", 4. Rize tematik anestezi sempozyumum, TÜRKIYE,
Tuğcugil E., Taflan M., Erdivanli B., Şen A., Özdemir A., "EKMO Kullanımı İle Başarılı Şekilde Tedavi Edilen H1N1­ İnfluenza Olgusu", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.25-25
Özdemir A., Şen A., Özdemir A., Erdivanli B., Güvendağ Güven E.S., Tuğcugil E., "Spinal Anestezinin Nadir Bir Komplikasyonu: Horner Sendromu", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.841-841
Koyuncu T., Erdivanli B., Karakişi S.O., Şen A., Kazdal H., "Elektif koroner arter baypas greftlemede EuroScore sınıflamasının hastanede yatış süresiyle ilişkisi", Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.8-8
Şen A., Erdivanli B., Hüseyinoğlu Ü., Köksal E., Çeğin M.B., Silay E., et al.,"Anestezi Teknikerlerinin SHMYO Eğitimiyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri: Anket Çalışması", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.852-852
Batçik Ş., Kazancioğlu L., Kazdal H., Şen A., Erdivanli B., "Duchenne Muskuler Distrofili Çocuk Hastada Kaudal Anesteziyle Femur Fraktürü Onarımı", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.611-611
Erdivanli B., Hatinoğlu N., Şen A., Tuğcugil E., Koyuncu T., "Geç Tanı Konan ve Fatal Seyreden Bir Akut Pulmoner Emboli Olgusu", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.149-149
Erdivanli B., Şen A., Koyuncu T., Ergene Ş., Özdemir A., Tuğcugil E., "Elektif koroner arter baypas cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun baypas sonrası fibrinojendeki düşüşe etkisi", Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.49-49
Tuğcugil E., Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Özdemir A., "ARDS İLE SONUÇLANAN ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONU", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.64-64
Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Tuğcugil E., Kazancioğlu L., Özdemir A., "YOĞUN BAKIMDAKİ İNTOKSİKASYON OLGULARIMIZ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.61-61
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Ertürk A., Çelebi Erdivanli Ö., "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ TRAKEOTOMİLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.60-60
Erdivanli B., Şen A., Kazdal H., Özdemir A., Tuğcugil E., "Effect of maintaining blood pressure at pre-insult range on short-term outcome in hypertensive acute ischemic stroke patients", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.97-97
Erdivanli B., Şen A., Tuğcugil E., Özdemir B., Kazdal H., "Effect of beta blocker therapy on hematoma expansion and short-term outcome in hypertensive spontaneous intracerebral hemorrhage", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.98-98
Erdivanli B., Tuğcugil E., Şen A., Özdemir A., Kazdal H., "Effect of beta blocker therapy on occurence of new endoscopic findings and gastrointestinal hemorrhage in stroke patients", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.99-99
Erdivanli B., Şen A., Özdemir A., Köksal V., Kazancioğlu L., "Effect of maintaining blood pressure at pre-insult range on short-term outcome in hypertensive spontaneous intracerebral hemorrhage", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.97-97
Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Tuğcugil E., Bozok Ş., Küçüker Ş.A., "Our Veno Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation Experience in a Multi Trauma Patient", ASCVTS’14 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.832-832
Balik M.S., Şen A., Erdivanli B., Erkut A., Güvercin Y., Özdemir A., "LOKOMOTOR SİSTEM YARALANMASIYLA YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HASTALARIN KARAKTERİSTİKLERİ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.62-62
Kazancioğlu L., Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Batçik Ş., "BEYİN ÖLÜMÜ TANISINA YAKLAŞIM: ÜÇ YILLIK DENEYİMİMİZ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.63-63
Erdivanli B., Tuğcugil E., Kazdal H., Özdemir A., Şen A., "PREOPERATİF HİPOALBÜMINEMI SAPTANAN BARSAK REZEKSİYONUNDA, PARENTERAL DESTEK ÜRÜNLERİNİN POSTOPERATİF YARA YERİ İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.13-13
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Kazancioğlu L., "CERRAHI YOĞUN BAKIMDA BASI YARASI BAKIMI DENEYİMİMİZ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.18-18
Kazancioğlu L., Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Yücel A.F., "SÜRRENALEKTOMİ OPERASYONUNDA ANESTEZİ YÖNETİMİ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.5-5
Özdemir A., Erdivanli B., Tuğcugil E., Şen A., Şahin D.A., "ERCP UYGULAMALARINDA PROPOFOL İLE SEDASYON", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.9-9
Şen A., Erdivanli B., Tuğcugil E., Akdoğan R.A., Şahin D.A., "YOĞUN BAKIM ÜNITESINDE PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG) DENEYİMLERİMİZ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.19-19
Köksal V., Şen A., Erdivanli B., "A rare reason of the congenital communicating hydrocephalus – Hurler Syndrome", International Society for Pediatric Neurosurgery, 41th Annual Meeting, Mainz, ALMANYA, 29 Eylül - 3 Ekim 2013, pp.68-68
Erdivanli B., Şen A., Kazdal H., Şahin D.A., "LAPAROSKOPIK KOLESİSTEKTOMİDE TRAMADOL VE TENOKSİKAM ANALJEZISININ POSTOPERATIF AĞRI, BULANTI VE KUSMAYA ETKISI", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2013, ss.10-10
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi