Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Soğuk altlık tekniğiyle gümüş kaplanan titanyum esaslı malzemelerin biyouyumluluklarının incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 315M132, Yönetici, Devam Ediyor
"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinin Kapasitesinin Artırılması", BAP Güdümlü, 2014.111.08.01, Yönetici, 2015
"Tam seramik restorasyonlarda geçici simanların daimi simanların bağlanma dayanıklılığına etkisinin incelenmesi", BAP Güdümlü, 2013.111.08.01, Yönetici, 2015
"Tekrarlanan fırınlamanın zirkonyum alt yapılara uygulanan farklı porselen çeşitlerinin sertlik değerlerindeki değişime etkisinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012/70, Yönetici, 2012
"Tekrarlanan döküm işleminin krom-kobalt alaşımların biyouyumluluğuna etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011/40, Araştırmacı, 2011
"Zirkonyum alt yapıların farklı rezin simanlarda ısı değişimlerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012/381, Yönetici, 2012
"Akrilik rezin ve flexible kaide materyallerinin farklı solüsyonlardaki renk değişimlerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011/41, Yönetici, 2011
"Sabit Protezlerde kullanılan farklı tipteki alt yapı materyallerinin porselen fırınlaması sırasındaki marjinal uyumlarının değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010/142, Yönetici, 2010
"Geleneksel ve fleksibl protez kaide materyallerinin yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011/43, Araştırmacı, 2011
"Termo elektrik santral kaynaklı çevresel kurşun (Pb) kontaminasyonunun dental numuneler ve toprak, su numuneleri rehberliğinde atomik absorbsiyon spektrometresi kullanılarak incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009/149, Yönetici, 2009
"Işınla sertleşen kaide maddelerinin poly methylmetacrylate esaslı kaide maddelerine tutunma güçlerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2005/101, Yönetici, 2005
"Elastomerik ölçü maddelerinin fiziksel özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2005/100, Yönetici, 2005
"Yumuşak astar maddelerinin fiziksel özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2005/102, Yönetici, 2005
"Kıymetsiz metal alaşımlarında metal-porselen bağlantısına artık metal kullanımı, kaplama uygulaması ve oksidasyon ısısının etkisinin incelenmesi", BAP Doktora, 2003/103, Yönetici, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi