Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Can M.C., Kazanci Başaran Z. , "Teknik Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları Örneği", paradoks, vol.11, no.1, pp.364-394, 2015 (Link)
Can M.C., Kazanci Başaran Z. , "A RESEARCH ABOUT THE PERCEPTION OF CONSUMER’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A CASE OF RIZE", Türk İslam dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.197-212, 2015 (Link)
Kazanci Başaran Z. , Can M.C., "RESEARCHING the PERCEIVED SERVICE QUALITY IN HEALTH SERVICES and the REASONS FOR CHOOSING A HOSPITAL AMONG OTHERS: RIZE CASE", Asos journal, vol.1, pp.28-43, 2015 (Link)
Can M.C., Kazanci Başaran Z. , "Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği ", paradoks, vol.11, no.1, pp.395-426, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Can M.C., Kazanci Başaran Z. , "RİZE TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ", I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.1, pp.672-682 (Link)
Kazanci Başaran Z. , Can M.C., "DESTİNASYON REKABETİNDE GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ: RİZE ÖRNEĞİ", I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.1, pp.660-671 (Link)