Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaçar Z.Z. , Balta F., "MULTI LOCUS SEQUENCE ANALYSIS (MLSA)-BASED IDENTIFICATION OF PSEUDOMONAS SPP. ISOLATED FROM RAINBOW TROUT (ONCHORHYNCHUS MYKISS) IN THE EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY USING", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.12, pp.7499-7505, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kayiş Ş. , Er A. , Kaçar Z.Z. , "Rize İl’inden Örneklenen Bazı Balık Türlerinde Dış Protozoan Parazitlerin Araştırılması", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, cilt.1, ss.44-47, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balta F., Dengiz Balta Z. , Kayiş Ş., İpek Z.Z., Er A., "Doğu Karadeniz’de Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’da Görülen Vibrio Enfeksiyonu ve Tedavisi", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyum, ELAZIĞ, TÜRKIYE, - , ss.118-
Balta F., İpek Z.Z., Dengiz Balta Z. , Sandalli C., Özgümüş O.B., "Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp. Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.61-
Er A. , Kayiş Ş. , Kaçar Z.Z. , Balta F. , "Türkiye' nin Doğu Karadeniz Kıyılarında Yayılım Gösteren Nerocila spp.'nin Konakçı Hassasiyetinin Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.138-138