Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş Z. , "İnsani Erdemleri Yüceltmek İçin Sosyal Hizmet", Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi, cilt.1, ss.100-122, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Camadan F. , Karataş Z. , Bozali S., "AİLE İÇİNDE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR: EBEVEYNLERİN VE ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.1510-1530, 2017 (Link)
Karataş Z. , "Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi", Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Karataş Z. , "Bağlanma Kuramı Açısından Kurum Bakımının Çocuklar Üzerindeki Etkileri", The Journal of International Social Research , vol.10, pp.867-875, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Karatas Z., "İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.24, ss.253-268, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Karataş Z., Kılıçarslan F., "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Aile Terapisinin Rolü", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.99-108, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karataş Z. , "Çocuk Adalet Sistemi Çalışanlarının Bakış Açısından Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri", 8. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.143-143 (Link) (Özet) (Abstract)
Karataş Z. , "Sosyal İnceleme Raporlarının Yargılama Sürecine Etkisi ve Adli Sosyal Hizmetin Geleceği", Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2017, pp.355-356 (Link)
Dağdelen G., Karataş Z., "İNSANLIK ONURUNU KORUMA ADINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, MANİSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, ss.266-276 (Özet)
Karataş Z., "Çocukların Cinsel İstismardan Korunmasında Çocuk Adalet Sisteminin Önleyici Fonksiyonu", Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2014, ss.631-642 (Özet)
Karataş Z., Dağdelen G., "Çocukların Risklerden Korunmasında Erken Tanı Ve Uyarı Sisteminin Önemi", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.301-315 (Link)
Karataş Z., "İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde Etkin Sosyal Hizmet Sunumu", Sosyal Hizmet ve Sosyal Dışlanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2009, ss.361-385 (Link)
Karataş Z., "Korunmaya Muhtaç Çocukların Sorunları", Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2005, ss.829-849
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karataş Z. , "Eşcinselliği Anlamak: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar", Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı, Süleyman Turan, Ed., Okur Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.23-42, 2018 (Link)
Karataş Z. , "Engelliliği Anlamak: Kavramlar, Tanımlar, Modeller", Engellilik ve Dinler, Süleyman Turan, Ed., Açılım Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.13-32, 2017
Karataş Z. , Çakiroğlu K.I., Bektaş M. , "Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.157-261, 2017
Sakli A.R., Karataş Z. , Ed., "Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştay: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2017
Sungur O. , Karataş Z. , "Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürekliliği ve Projelerde Sürdürülebilirlik", Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Saklı A.R.; Karataş Z., Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.129-179, 2017
Karataş Z. , "Evde Bakım Hizmetleri: Manevi Değerler Boyutuyla", Açılım Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi