Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Karatas Z., "İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.24, ss.253-268, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Karataş Z., Kılıçarslan F., "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Aile Terapisinin Rolü", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.99-108, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karataş Z., "Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi", Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2015, pp.268-269 (Özet) (Abstract)
Dağdelen G., Karataş Z., "İNSANLIK ONURUNU KORUMA ADINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, MANİSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, ss.266-276 (Özet)
Karataş Z., "Çocukların Cinsel İstismardan Korunmasında Çocuk Adalet Sisteminin Önleyici Fonksiyonu", Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2014, ss.631-642 (Özet)
Karataş Z., Dağdelen G., "Çocukların Risklerden Korunmasında Erken Tanı Ve Uyarı Sisteminin Önemi", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.301-315 (Link)
Karataş Z., "İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde Etkin Sosyal Hizmet Sunumu", Sosyal Hizmet ve Sosyal Dışlanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2009, ss.361-385 (Link)
Karataş Z., "Korunmaya Muhtaç Çocukların Sorunları", Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2005, ss.829-849
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karataş Z., "Madde Bağımlılığında Sosyal Hizmet Müdahalesi", Blok Uygulama-II, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-22, 2017
Karataş Z., "Farklı Kültürden Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları", Blok Uygulama-II, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-23, 2017
Karataş Z., "Adli Kurumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları", Blok Uygulama-II, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-23, 2017 (Link)
Karataş Z., "Sosyal Hizmette Alan Taraması", Blok Uygulama-I, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-23, 2017 (Link)
Karataş Z., "Sosyal Hizmet Alanlarında Proje Hazırlama ve Uygulama", Blok Uygulama-II, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-23, 2017
Karataş Z. , "Evde Bakım Hizmetleri: Manevi Değerler Boyutuyla", Açılım Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Karataş Z., "Sosyal Hizmet Uygulamasına Giriş", Blok Uygulama-I, Genç Y., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-22, 2016