Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan Z. , "Batum immigrants (1914-1930) | Batum göçmenleri (1914-1930)", BILIG, vol.71, pp.43-64, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan Z. , ""Türkiye Rusya ilişkilerinin yerel kamuoyuna yansımasına bir örnek: Trabzon basınında Sovyet Rusya ve komünizm Algısı (1945-1960"", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.x, pp.1-21, 2019 (Link)
Aslan Z. , Yel S., "ATATÜRK DÖNEMİNDE TRABZON-TEBRİZ TRANSİT YOLU (1923-1938) ", Türkish Studies, vol.13, pp.1-11, 2018 (Link)
Aslan Z. , Usta Y. , "DIŞ BASIN VE OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BREST LİTOVSK’TAN İNGİLİZ İŞGALİNE “BATUM” (Haziran 1918-Ocak 1919)", Karadeniz İncelemeleri, pp.73-90, 2017 (Link)
Aslan Z. , Kurt Güveloğlu G. , "Ermeni Emvali Metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler (1923-1938)", Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, pp.163-182, 2016 (Link)
Aslan Z. , "Türk-Rus İlişkileri Çerçevesinde Türkiye'de İktidarların "Sol" Algısı (1923-1960)", Karadeniz Araştırmaları, pp.171-190, 2016 (Link)
Aslan Z. , "Atatürk'ün Trabzon'a Yaptığı Ziyaretler ve Bunların Trabzon Kamuoyundaki Algısı", Genelkurmay Başkanlığı ATASE Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, ss.69-79, 2016
Arslan Z. , "Türk-Bulgar İlişkileri Çerçevesinde Türkiye'nin Bulgaristan'da Yaşanan Gelişmelere ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Politikası (1923-1950)", Yeni Türkiye , cilt.69, ss.4085-4095, 2015
Arslan Z. , "Cumhuriyet Döneminde Of İlçesinin İdari Yapısı ve Nüfusu (1923-2015). Türk İdare Dergisi", Türk İdare Dergisi, ss.11-37, 2015 (Link)
Arslan Z. , "DEMOKRAT PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN PERTEV SANAÇ (1954-1961)", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, pp.111-123, 2015
Arslan Z. , Usta Y. , "Rize'de, I. Dünya Savaşı Yıllarında Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu (1915-1917)", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.xxx, ss.35-55, 2014
Arslan Z. , "Demokrat Parti'nin Muhalif Siyasetçilerinden Trabzon Milletvekili Hüseyin Sabri Dilek (1954-1961)", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.xx, pp.30-50, 2014
Arslan Z. , Şanlier Ş. , "The Situation Of Ports in Turkey During Early 1930s According To Report Of Higher Council Of Economy Dates As 15-29 December 1931.", Türkish Studies, vol.8/12, pp.649-662, 2014
Arslan Z. , "Sened-i İttifak'ın Ortaya Çıkışı ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, (JASS), vol.6, pp.77-95, 2013
Arslan Z. , "Trabzon?da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)", Karadeniz Araştırmaları (Karam), pp.128-148, 2013
Arslan Z. , "OSMAN TURAN'IN SİYASETÇİ KİMLİĞİ VE YASSIADA'DA YARGILANMASI (1954-1961)", Türkish Studies, vol.8/7, pp.17-31, 2013
Arslan Z. , "TRIP REPORT OF TURKISH DELEGATION REGARDING SPORTS ORGANIZATION IN SOVIET UNION BELONGING TO YEAR 1933.", Türkish Studies, vol.8/8, pp.89-101, 2013
Arslan Z. , "Siyasilerin Beyanatları Çerçevesinde 27 Mayıs Darbesi'ne Gidiş Süreci (27 Ekim 1957-27 Mayıs 1960)", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.103, pp.32-82, 2013
Arslan Z. , "Demokrat Parti İktidarının Bulgaristan Göçmenlerine Yönelik Politikası ve Bulgaristan Göçmenleri (1952-1960)", Akademik Araştırmalar, vol.14, pp.161-184, 2013
Arslan Z. , "Yassıada'da İdam Talebiyle Yargılanan Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Savunması", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri, pp.153-168, 2013
Arslan Z. , "Rize Türk Ocağı (1924-1931)", Türk Yurdu, cilt.33, ss.72-74, 2013
Arslan Z. , "Vatan Cephesi Davası (Kararname, Savunmalar ve Karar) Homeland Front Case (Indictment, Defence and Verdict)", History Studies, vol.4/2, pp.1-37, 2012
Arslan Z. , "Trabzon Türk Ocağı?nın Kuruluşu. ", Türk Yurdu, cilt.31, ss.229-233, 2011
Arslan Z. , "27 Mayıs Darbesi'nin Trabzon'da Yansımaları ve DP Trabzon Milletvekillerinin İfadeleri", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.139-152, 2011
Arslan Z. , "Demokrat Parti Döneminde Trabzon?da Eğitim Faaliyetleri", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.6/11, pp.107-134, 2011
Arslan Z. , "Osmanlı?da Toplumsal Örgütlenmeye Geçiş ve Cemiyetleşme Faaliyetleri", Türk Yurdu, cilt.30, ss.56-67, 2010
Arslan Z. , "Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan?da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.11, pp.57-72, 2010
Arslan Z. , "Moskova Antlaşması Sonrası Batum'da Rus ve Gürcülerin Yaptıkları Düzenlemeler (1921-1925)", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri, vol.4/8, pp.111-132, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan Z. , "Demokrat Parti İktidarının 1950-1951 Yıllarında Türkiye'ye Göç Eden Göçmenlere Yönelik Politikası.", Uluslar arası Balkan Sempozyumu (International Balkan Syposium, ISPARTA, TÜRKIYE, - , pp.250-
Aslan Z. , "Demokrat Parti İstanbul Milletvekili İsak (İshak) Altabev'in Gayrimeşru Servet iktisap Davası", ICoSReSSE, Vienna, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, pp.x-x
Aslan Z. , "DEMOKRAT PARTİ'NİN MUSEVİ MİLLETVEKİLİ İSAK (İSHAK) ALTABEV'İN HAYATI, KAYSERİ CEZAEVİ'NDEKİ GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ", I.Uluslararası İKSAD Sosyal Blimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.x-x
Aslan Z. , "Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Türkistan Türkleri ile İlişkileri", 20.YÜZYIL BAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI’NDAKİ SİYASİ, İKTİSADİ VE KÜLTÜREL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Almaatı, KAZAKISTAN, 24-27 Nisan 2018, pp.x-x
Aslan Z. , "DEMOKRAT PARTİ'NİN MUSEVİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSHAK (İSAK) ALTABEV'İN ANAYASAYI İHLAL DAVASI'NDA YAPTIĞI SAVUNMALAR", Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.x-x
Aslan Z. , "Türkiye'nin Romanya Uyruklu Yahudilere Yönelik Tutumu (1938-1950)", Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, Köstence, ROMANYA, 4-6 Ekim 2017, pp.x-x
Aslan Z. , "Türkiye Rusya ilişkilerinin yerel kamuoyuna yansımasına bir örnek: Trabzon basınında Sovyet Rusya ve komünizm Algısı (1945-1960)", mülkiye congress on international relations, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2017, pp.x-x
Aslan Z. , "YASSIADA’DA SIRADAN BİR VATANDAŞ ÇİFTİN YARGILANMA ÖRNEĞİ: TOPKAPI OLAYLARINDAN SANIK HASAN VE FERDANE POLAT", I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (I.İnternational World of Turks Symposium of Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.x-x (Link)
Aslan Z. , "Diyarbakır Milletvekili Sezai Demiray'ın Yassıada'da Yargılanması", USOS 2017, Granada, ISPANYA, 17-24 Eylül 2017, pp.*-* (Link)
Aslan Z. , Yel S., "Atatürk Döneminde Trabzon-Tebriz Transit Yolu Üzerinde Yapılan Çalışmalar", USOS 2017, Granada, ISPANYA, 17-24 Eylül 2017, pp.*-* (Link)
Aslan Z. , "Yassıada'da Bir Usulsüz Tayin İddiası Davası", İnternational Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrat, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.105-118 (Link)
Arslan Z. , "Türk Devlet Tiyatrosu'nu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları", Uluslararası Sosyal Bilimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Sözlü Bildiri)(, Milano, ITALYA, 28 Nisan - 1 Mayıs 2016, pp.xx-xx
Arslan Z. , "CUMHURİYET DÖNEMİNDE TRABZON LİMANI'NIN GELİŞİMİNE BAĞLI OLARAK TRABZON'A DEMİRYOLU YAPMA GİRİŞİMLERİ (1930-2015)", uluslararası Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Sempozyumu (, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Kasım 2015, pp.1327-1360
Arslan Z. , Kurt Güveloğlu G. , "Atatürk Döneminde Emval-i Metrukelere Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati İle İlişkiler (1923-1938", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2015, pp.xxx-xxx
Arslan Z. , "Brest Litovsk Müzakere Sürecinin Osmanlı Kamuoyuna Yansımaları (Aralık 1917-Mart 1918)", Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), İZMİR, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2015, pp.xxx-xxx
Kurt Güveloğlu G. , Arslan Z. , "). Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938)", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2015, pp.xxx-xxx
Arslan Z. , "The Policy Inheritted by Democrat Party From Rebuplican People’s Party: The Fear Of Communism(1938-1960). ", International Conference on Turkey and Turkish Studies , atina, YUNANISTAN, 10-12 Temmuz 2014, pp.1-14 (Link)
Arslan Z. , "Tek Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikasına Bakışı, ", Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu , magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-14 Aralık 2014, pp.55-80
Arslan Z. , "1950–1960 DÖNEMİNDE TRABZON’DA SANAT HAYATI (Sinema, Tiyatro ve Müzik)", I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture , SİNOP, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2011, pp.230-255
Arslan Z. , "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON BASINI", I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi1st International Conference on the Black SeaRegionalCulture , SİNOP, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2011, pp.275-285
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aslan Z. , Tuna I., Eds., "Yassıada'da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri II", Libra , İstanbul, 2019
Aslan Z. , "Rize İlinin Sorunları ve İhtiyaçları Hakkında Başbakan Adnan Menderes'e Sunulan 28 Ekim 1950 Tarihli Rapor ve Bakanlıklardan Alınan Cevaplar", Cumhuriyet Döneminde Rize I, Aslan Z.; Arıkan M., Ed., Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, ss.328-354, 2018
Aslan Z. , "Rize'nin Sosyal ve Kültürel Hayatının Yönlendirilmesine Etki Eden Bir Oluşum Olarak Rize Türk Ocağı (1924-1931)", Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.150-156, 2018
Aslan Z. , "Rapora ve 1927-1950 Yılları Arasında Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Rize Nüfusu", Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan; Mustafa Arıkan, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.354-359, 2018
Aslan Z. , "Demokrat Parti Döneminde Türkiye Yahudileri ve Yassıada Mağduru Yahudi Milletvekilleri", Libra, --Seçiniz--, 2018 (Link)
Aslan Z. , Arikan M. , Ed., "Cumhuriyet Döneminde Rize I", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ANKARA, 2018
Aslan Z. , "Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960)", Atatürk Araştırma Merkezi, --Seçiniz--, 2017 (Link)
Aslan Z. , "Brest Litovsk Müzakerelerinin Türk Kamuoyuna Yansımaları ", I. Dünya Savaşında Karadeniz ve Kafkasya (Askeri, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler, Prof.Dr. Mehmet Okur; Doç.Dr. Bahadır Güneş; Yrd.Doç.Dr. Ülkü Köksal, Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.283-308, 2017
Aslan Z. , "Yassıada'da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri I", Libra Yayıncılık, --Seçiniz--, 2017
Aslan Z. , "Türk Devlet Tiyatrosunu Daimi Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge Tiyatroları (1950-1980)", in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.649-662, 2016
Arslan Z. , "Türkiye'de Devlet Tiyatrosunu Yaşatmak", Sahhaflar Kitap Sarayı, İSTANBUL, 2013
DİĞER YAYINLAR
Aslan Z. , "", , ss.,
Aslan Z. , "", , ss.,
Aslan Z. , "Örnek azınlık mı? Şüphe duyulan bir topluluk mu? Cumhuriyet’in ilk 40 yılında Türkiye Yahudileri (1)", Diger, ss.x, 2019 (Link)
Aslan Z. , "6-7 Eylül Olaylarından Yassıada’ya... Cumhuriyet’in ilk 40 yılında Türkiye Yahudileri (2)", Diger, ss.x, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi