Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sayinci B., Ercisli S., Akbulut M., Şavşatli Y. , Baykal H., "DETERMINATION OF SHAPE IN FRUITS OF CHERRY LAUREL (Prunus laurocerasus) ACCESSIONS BY USING ELLIPTIC FOURIER ANALYSIS", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.14, pp.63-82, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Seyis F. , Akbulut M. , Akyüz Turumtay E. , "TRACE ELEMENTS IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AND THEIR DISTRIBUTION IN DIFFERENT PLANT PARTS", ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, vol.11, pp.437-443, 2016 (Link)
Şavşatli Y. , Seyis F. , "Determination of Suitable Solvents for Extraction of Different Fruit Parts of Bitter Melon (Momordica charantia L.) ", TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences, cilt.9, ss.18-22, 2016 (Link)
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.52-56, 2015 (Link)
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "MAVİYEMİŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ", RİZE TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET DERGİSİ, cilt.5, ss.8-10, 2015
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Maviyemiş Üretimi Yaygınlaşıyor", Agromedya Dergisi, ss.44-48, 2015
Şavşatli Y., Seyis F., "Effects of Different Planting Frequency to Some Agricultural Traits of Bitter Melon (Momordica charantia L.) Grown in Rize Ecological Conditions", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.1, pp.659-662, 2014 (Link)
Şavşatli Y., Seyis F., "Evaluation of The Agricultural Infrastructure of The Province Rize Regarding Its Plant Production Potential", Agriculture & Forestry, vol.60, pp.235-242, 2014 (Link)
İpek A., Sertkaya İ., Gedikli M., Ceylan Ö.S. , Erdoğan Genç H., Akbulut M., et al., "Ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Türünün Envanterine Ait Bir Araştırma: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği", Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.60-67, 2014 (Link)
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.) ve Yöreden Selekte Edilen Çay Üzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.49-54, 2013 (Link)
Şavşatli Y., Gülümser A., "Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Çeltik Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, ss.7-16, 2008 (Link)
Şavşatli Y., Gülümser A., "Çeltikte Bazı Salkım ve Tane Özellikleri Arasındaki İlişkiler", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, ss.25-31, 2008 (Link)
Şavşatli Y., Gülümser A., "Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ve Kalite Karakterlerine Etkileri", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.21, ss.154-159, 2006 (Link)
Şavşatli Y., Köycü C., Gülümser A., "Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.21, ss.6-13, 2006 (Link)
Kurt O., Savsatli Y., "Bitkisel Biyoteknolojiye Genel Bir Bakış", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.20, ss.126-133, 2005 (Link)
Şavşatli Y., Gülümser A., "Azot Fikse Eden Bazı Mikroorganizmaların Sürdürülebilir Tarımdaki Yeri ve Baklagil Olmayan Bitkilerde Kullanımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.70-77, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şavşatli Y. , Seyis F. , Akbulut M. , "POLYPLOIDY BREEDING IN TEA (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.204-204
Şavşatli Y. , Çatal M.İ., Seyis F. , "VARIATION IN Digitalis ferrugineae L.MULTIPLICATED WITH SEED UNDER THE PROVINCE RIZE CONDITIONS IN TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.1043-1048 (Link)
Çatal M.İ., Şavşatli Y. , Seyis F. , "Çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Bitkisinde Mikroçoğaltım Teknikleri", 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 18-21 Temmuz 2016, ss.94-94
Şavşatli Y. , Çatal M.İ., Seyis F. , "ENERJİ BİTKİLERİNİN AĞIR METAL İÇEREN TOPRAKLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, ss.125-134
Seyis F. , Şavşatli Y. , Yurteri E. , Özcan A. , "MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.901-905 (Link)
Yurteri E. , Seyis F. , Kevseroğlu K., Baykal H. , Şavşatli Y. , Çatal M.İ., "CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.245-250 (Link)
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Breeding of Local Fruits in the Eastern Black Sea Region (Turkey)", Fruit Breeding and Genetics Symposium, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, pp.94-94
Şavşatli Y., Çatal M., "Rize Koşullarında Yetiştirilebilecek Yeni Bir Tıbbi Bitki: Cardiospermum halicacabum L.", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.502-502 (Link)
Şavşatli Y., Seyis F., "“Kudret Narında (Momordica charantia L.) Farklı Meyve Kısımlarının Ekstraksiyonunda Uygun Solvent Seçimi", Ulusal Tarım Kongresi'2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.201-201
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.690-690
Özcan A., Çatal M., Şavşatli Y., Seyis F., "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Bitki Koruma Amacıyla Organik Tarımda Değerlendirme İmkanları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.393-398
Şavşatli Y., Çatal M., "Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda Farklı Sürelerde Tohuma Uygulanan Ultrasonik Ses Dalgalarının Çimlenmeye Etkisi", Ulusal Tarım Kongresi'2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.200-200 (Özet)
Şavşatli Y., Seyis F., Akbulut M., "Rize İlinde Tarımsal Girdilerden Kaynaklanan Sorunların Çözümünde Organik Tarım Sistemi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.685-685
Çatal M., Özcan A., Şavşatli Y., Seyis F., "Tıbbi Bitkilerin Organik Gübre Olarak Kullanım İmkânları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.497-497
Seyis F., Şavşatli Y., Yurteri E., Özcan A., Çatal M., "Organik Tarımda Bitki Islahı", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.689-689
Çatal M., Şavşatli Y., "Rize Koşullarında Yetiştirilen Üç Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Populasyonunun Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.611-611 (Özet)
Şavşatli Y., Çatal M., Akbulut M., "Rize Koşullarında Yetiştirilen Altınçilekte (Physalis peruviana L.) Budamanın Bitkinin Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.495-495 (Özet)
Şavşatli Y., Seyis F., "Endemic Plants with Medicinal and Aromatic Value in Rize Province", International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2014, pp.90-90
Şavşatli Y., Tümkaya L., Baykal H., Akbulut M., "Bazı Vaccinium L. Türleri ve Tıbbi Etkileri", II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.604-611 (Link)
Şavşatli Y., Demir A., Akbulut M., Baykal H., Akyüz Turumtay E., Ay S., "Variation of Polyphenol Profiles of Vaccinium corymbosum L. by Different Solvent Extraction", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.361-364 (Link)
Şavşatli Y., Seyis F., "Rize Koşullarında Yetiştirilen Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda Bazı Karakterler ile Hasat Dönemi Arasındaki İlişkiler", II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.612-615 (Link)
Şavşatli Y., Çatal M., Seyis F., "New Considerations in The Evaluation of The Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)", International Mesopotamia Agriculture Congress/IMAC 2014, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, pp.1-1
Yıldız R., Uğurlu M.O., Bakoğlu N., Seyis F., Akbulut M., Şavşatli Y., et al.,"Çay Üretimi ve Sorunları", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.5-5
Şavşatli Y., Çatal M., "Düşük Sıcaklıkta Bekletme Süresinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve Altınçilekte (Physalis peruviana L.) Tohumların Çimlenmesi Üzerine Etkisi", Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi - Uluslararası Katılımlı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2014, ss.440-443
Şavşatli Y., Yurteri E., Seyis F., "Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.357-360 (Link)
Baykal H., Atamov V., Akbulut M., Şavşatli Y., Dinçer D., "Distribution and Ecology of Colchicum speciosum Steven in Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)", Proceedings of The International Scientific Practical Conference Dedicated to 100th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, GURCISTAN, 8-10 Mayıs 2013, pp.73-76
Şavşatli Y., Seyis F., "Possible Additive Harvest Products from Eastern Black Sea Tea (Camelia sinensis L.) plantations", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.643-643 (Abstract)
Şavşatli Y., Akbulut M., Baykal H., Seyis F., "Fırtına Vadisi Koşullarında Yetiştirilebilecek Yeni Bir Bitki: Kudret Narı (Momordica charantia L.)", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.16-16
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Kivi Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.200-208 (Link)
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Maviyemiş Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.245-253 (Link)
Şavşatli Y., Sezer İ., Gülümser A., "Çeltik Genotipleri ve F1 Melezlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2005, ss.187-193 (Link)
Gülümser A., Şavşatli Y., "Tarımda Yeni Tekniklerin Kullanımı", Her Yönüyle Yerköy, YOZGAT, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2004, ss.395-409
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akbulut M., Yazici K., Şavşatli Y., "ÜZÜMSÜ MEYVELER RAPORU", DOKA YAYINLARI, TRABZON, 2015
DİĞER YAYINLAR
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Maviyemiş Likapa Eylem Planı ", Teknik Rapor, ss.30, 2015