Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 2000-2007
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 1994-1997
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 1990-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Karadeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Çeltik Çeşitleri İle Japonica, Indica ve Javanica Alttürlerine Ait Çeşitlerin Agronomik Özelliklerinin Tespiti ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimler Enstitüsü Tarla Bitkileri Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, "Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Çeltiğin Verim, Verim Unsurları İle Bazı Kalite Karakterlerine Etkileri", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimler Enstitüsü Tarla Bitkileri Eylül, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Gübre Denetçisi Eğitimi, Gıda, Tarım ve Hay. Bakanlığı, 2011
Fındıkta Döllenme Biyolojisi ve Rekolte Tahmini, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2011
İyi Tarım Uygulamaları Güncelleme Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı, Gıda, Tarım ve Hay. Bakanlığı, 2011
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi, Rize İl Tarım Müdürlüğü, 2010
Organik Tarım Eğitimi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2010
Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalık ve Zararlıların Tanıtılması ve Mücadele Yöntemleri, Halkalı Tar. Yayım ve Hizmetiçi Eğ. Merkezi, 2009
Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalık ve Zararlıların Tanıtılması ve Mücadele Yöntemleri , Halkalı Tar. Yayım ve Hizmetiçi Eğ. Merkezi, 2009
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2008
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Reçeteli Satılması İle İlgili Olarak Düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2008
Organik Fındık Tarımında Hastalık ve Zararlıların Yönetimi, Karadeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd., 2008
DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanımı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi