Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye'de Dagılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", TÜBITAK Projesi, 215Z074, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiyedeki Endemik Tatlı Su Balık Türlerinin DNA Barkodlaması", BAP Diğer, 2015.53008.103.01.01, Yönetici, 2018
"Termofilik Anoxybacillus Gonensis Glukoz İzomerazının Bölge Spesifik Mutasyonlarla Isıl Kararlılığının Arttırılması", TÜBITAK Projesi, 115Z352, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye'de Dağılım Gösteren Capoeta Cinsine Ait Türlerin Taksonomik Revizyonu", BAP Arastırma Projesi, 2015.53002.103.01.06, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye'de Dağılım Gösteren Squalius Cinsinin Taksonomik Revizyonu", BAP Arastırma Projesi, 2015.53002.103.01.05, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Pomatoschistus ( Gobiidae, Cuvier, 1816) Cinsine Ait Türlerin Moleküler Filogenisi", BAP Arastırma Projesi, 014-1-ÖDL-40, Araştırmacı, 2016
"Türkiye Kıyısal Sularında Dağılım Gösteren Spicara Türlerinin Genetik Ayrımı ve Populasyon Yapılarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.103.01.04, Yönetici, 2016
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinde Görülen Psuedomonas spp Enfeksiyonları ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.02.1, Araştırmacı, 2016
"Türkiyedeki Noktalı İnci Balığı, Alburnoides Jeitteles, 1861 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", TÜBITAK Projesi, 113Z102, Yönetici, 2016
" Anadolunun Doğusundaki Squalius Populasyonlarının Genetik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.01.1, Yönetici, 2015
"Anoxybacillus flavithermus WK1 bakterisinde bulunan proteazların bazı sıcak su kaplıcalarından izole edilen bakterilerde PCR yöntemi ile taranması", Bilimsel Araştırma Projesi, 2013.103.01.3, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye’deki Gobio Cinsinin Taksonomik Revizyonu", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.2, Araştırmacı, 2015
"Türkiye'deki İsparoz (Diplodus annularis) (Linnaeus, 1758) Populasyonlarının mtDNA Cyt b Genine Dayalı Genetik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.3, Yönetici, 2014
"Türkiye’de Dağılım Gösteren Barbus (Cyprinidae) Cinsine Ait Türlerin Taksonomik Revizyonu", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.01.1, Araştırmacı, 2015
"Türkiye’deki İki Çift Bıyıklı Capoeta Türlerinin Mitokondriyal DNA Sitokrom b Genine Dayalı Genetik Teşhisi ve Filogenetik Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, 2011.103.01.2. , Yönetici, 2013
"Van Gölü Havzası İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)’nin Populasyon Genetiği, Filogenetik ve Filocoğrafik Yapısının Genetik Yöntemlerle Analizi", TÜBITAK Projesi, 209T029, Araştırmacı, 2013
"Türkiye’deki Yayın Balıklarının (Siluridae) Morfolojik ve Genetik Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, 2009.103.01.2., Araştırmacı, 2011
"Türkiye’de dağılım gösteren tatlı su ıstakozu (Astacus leptodactylus) populasyonlarının genetik analizi", BAP Y.Lisans, 2009.103.02.1. , Araştırmacı, 2010
"PESCALEX 2: 9 Language (EL, EN, ES, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of online blended learning voll learning modules for aquaculture", AB Destekli Diğer Projeler, LLP/LdV/TOI/2008/IRL-509, Diğer, 2010
"Türkiye Karasularındaki Trachurus Türlerine Ait Populasyonların Moleküler Filogenetik Analizi", BAP Doktora, 2006.111.04.1. , Araştırmacı, 2008
"Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2008.103.02.1. , Araştırmacı, 2008
"Kalkan Balığının POMC (pro-opiomelanokortin) Geninin Klonlanması ve Ekspresyonu", BAP Arastırma Projesi, 2002.111.004.1., Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi