Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2014 - 2019
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2008 - 2014
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 13.02.2016 - 13.02.2019
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2012 - 04.12.2014
VERDİĞİ DERSLER
Genel Biyoloji, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Rakici, "Türkiye’deki Fırat nehri drenajından Oxynoemachelius (Teleostei: Nemacheilidae) türlerinin COI-barkod bölgesine dayalı genetik tanımlanması ve filogenetik ilişkileri", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, D.Bahadir , "Anadolu’daki Carasobarbus Karaman, 1971 Genusunun Genetik Analizi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, M.Kuyumcu, "Türkiye Tatlı Sulardaki Dişli Sazan Genusu Aphanius’un Nardo, 1827 (Actinopterygii: Cyrinodontidae) Filogenisi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, D.Şirin, "Türkiye İç Sularındaki Phoxinus strandjae (Drensky, 1926) Populasyonunun Genetik Analizi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, H.Melek, "Doğu Anadolu’daki Barbus Populasyonlarının Genetik Analizi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Aksu, "Türkiye Kıyısal Sularında Dağılım Gösteren Sparidae Familyasına Ait Taksonların Mitokondriyal DNA Dizilerine Dayalı Genetik Analizi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi